Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2016-02-26

Kungörelse om kompletterande samråd

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) bjuder in till kompletterande samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken angående ansökan om tillstånd avseende avfallshantering av icke farligt avfall samt farligt avfall inom fastigheterna Må 1:3, Må 1:6, Må 1:7 samt Överön 6:3, Örnsköldsviks kommun. Det kompletterande samrådet avser behandling av slam.

Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter kring den planerade verksamheten. Samrådsunderlag finns tillgängliga i Mivas reception på Sjögatan 4A.

Eventuella synpunkter angående ansökan lämnas skriftligen senast 28 mars 2016. Märk synpunkterna ”Tillståndsansökan Må” och skicka till info@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik. Frågor besvaras av Ingela Eriksson, miljöingenjör, 0660-330 324.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster