Kranvatten självklart på IOGT-NTO:s kongress

Nästa vecka kommer omkring 1 000 medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen att samlas till kongress i Örnsköldsvik. Att anordna kongress har man gjort sedan 1970, men det är första gången som kranvattnet kommer att flöda när alla deltagare under årets kongress får varsin vattenflaska.

Långa förhandlingsdagar präglar IOGT-NTO:s kongress och då är det viktigt att hålla vätskenivån i balans. Det var här idén kläcktes om att för första gången dela ut vattenflaskor till alla deltagare.

– Vatten är ju en nödvändighet en sådana här gång och vi funderade kring vilka alternativ som fanns. Att kranmärka vår kongress kändes lika självklart som att förse deltagarna med flaskor som de själva kan fylla på vid behov. Samtidigt får de ett minne från Örnsköldsvik. Varför ska vi frakta vatten från södra Sverige eller Europa när vi har ett bättre vatten i kranarna i Örnsköldsvik, säger Ove Olsson som sitter med i IOGT-NTO:s kongressbestyrelse.

Att få med sig en vattenflaska från en kommun som gjort sig känd för sitt goda vatten är också ett sätt att lyfta värdet av vatten i mer än ett perspektiv.

– I internationellt hockeysammanhang har det konstaterats att det måste vara något visst med vattnet i Örnsköldsvik och det tror även vi inom IOGT-NTO. För det påverkar tydligen människorna här så att de inte bara blir duktiga hockeyspelare, utan också använder vatten istället för alkoholhaltiga drycker. Utifrån invånarantal har Örnsköldsvik nämligen det högsta antalet IOGT-NTO-medlemmar i Sverige, fortsätter Ove Olsson.

På kort tid har flera företag och event i Örnsköldsvik fått hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, vilket innebär att företagen och eventen är helt fria från flaskvatten.

– Fantastisk roligt att vårt lokalproducerade, färska, miljövänliga och betydligt billigare kranvatten får regera. Ett både ekonomiskt och miljömässigt klokt beslut som vi ser ger ringar på vattnet, säger Mivas vd Gerth Mattebo. Vi har ju dessutom ett gott vatten som vi hoppas ska gå långt i nästa års nationella kranvattentävling.

Pressbilder

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Ove Olsson, kongressbestyrelsen, IOGT-NTO
ove.olsson.hampnas@folkbildning.net, 070-626 67 94

Om kranmärkning

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. I Örnsköldsviks kommun finns för närvarande 10 kranmärkta verksamheter. Dessutom har två större event kranmärkts under 2019.

Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och lanserades 2017 som en nationell hållbarhetsmärkning av Svenskt Vatten. Du kan ansöka om att kranmärka hela din verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som din organisation anordnar. Läs mer på miva.se/kranmärkt.

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.