Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Kranvatten är alltid bäst – nu kranmärks Miva

Under FNs internationella världsvattendag den 22 mars uppmärksammas dricksvattenfrågan över hela världen. Det gör även Miva genom att på olika sätt slå ett extra slag för det överlägsna kranvattnet. Lagom till världsvattendagen har Miva dessutom tagit emot den nationella hållbarhetsmärkningen Kranmärkt som lanserades 2017.

Att Miva blir kranmärkt betyder att vi endast serverar kranvatten på våra anläggningar och att arbetsplatser, möten och aktiviteter som vi anordnar är fria från flaskvatten. Vi tar på så vis ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Sveriges kranvatten tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare att köpa flaskvatten.

- Miva är en stolt leverantör av ett färskt och gott vatten året runt. Då är det lätt att välja kranvatten istället för flaskvatten. Fördelarna med kranvatten är många, men framförallt är det helt onödigt att i ett land som vårt bära hem dyrt flaskvatten, säger Gerth Mattebo, vd för Miva.

- Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet i Sverige och det är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi hoppas att kranmärkningen ska sprida ringar på vattnet och att fler lokala organisationer tänker till kring sin vattenkonsumtion, säger Gerth Mattebo.

Mycket att vinna på att välja kranvatten

Organisationer och företag har mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten. Flaskvatten är minst 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen. Dessutom är det en miljöfråga. Det går åt minst 300 gånger mer energi att producera och leverera en liter flaskvatten än en liter vatten från kranen.

För att underlätta för alla anställda att dricka kranvatten under arbetsdagen, inte minst för all Mivas personal som tillbringar en stor del av dagen i fält, har alla medarbetare fått en sportflaska. Det är ett enkelt och billigt sätt att inspirera personalen att gå till kranen istället för till affären.

Vill du också kranmärkas?

Det går att kranmärka företag, organisationer, föreningar eller till exempel enskilda konferenser och event. Tänk på att Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att ni själva ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta. Miva kan hjälpa till med en lokalanpassad kranmärkningssymbol. Mer information om hur du ansöker finns på miva.se/kranmärkt Öppnas i nytt fönster..

Mellanstadieelever tävlar för att marknadsföra kranvatten

För att få fler att välja kranvatten framför flaskvatten har Miva utlyst en tävling bland mellanstadieklasserna i Örnsköldsviks kommun där uppdraget är att marknadsföra kranvatten. Eleverna kan föra fram budskapet genom att spela in en film, spela in en låt, ta fram affischer eller skriva en tidningsartikel. Vinnarna kommer att meddelas i samband med Mivas VA-dag på Stora Torget i Örnsköldsvik den 26 maj 2018.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Om Kranmärkt

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och lanserades 2017 som en nationell hållbarhetsmärkning av Svenskt Vatten.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation