Publicerad

Koppla bort stuprören för att undvika översvämning

Pojke i gula stövlar hoppar i vattenpöl

Många överraskades och chockades av översvämningen i Gävle för några veckor sedan. Kraftiga regnoväder som dessa kommer troligen att bli vanligare i framtiden och därför är det viktigt att se över hur regnvattnet tas om hand på den egna tomten.

Är ditt hus anslutet på rätt sätt?

Att leda bort dagvatten (regn- och smältvatten) är en viktig uppgift, eftersom det förhindrar översvämningar. Det vatten som samlas när det regnar leds i vissa fall bort i ett separat ledningssystem för dagvatten. Detta för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet rinner via ledningar eller diken till närmaste så kallade recipient, vilket kan vara en bäck eller en å.

Många är omedvetna om hur deras hus är anslutet till både spillvattenledning och eventuell dagvattenledning. Men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fastigheten är ansluten på rätt sätt. Har du riktigt otur kan felanslutet vatten leda till källaröversvämningar för både dig och din granne. 

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket. Spillvattenledningen är inte dimensionerad för att ta emot takvatten.

Tips på vad du kan göra för att ta hand om regnvattnet

Koppla bort stuprören

Stuprör kan förses med utkastare för att leda bort vattnet till gräsmattan. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen är det viktigt att vattnet leds tillräckligt långt och att gräsmattan lutar bort från huset.

Oftast kan du kapa stupröret med en tigersåg eller bågfil. För att leda ut vattnet på marken från stupröret så fäster du en utkastare på mynningen. De finns i flera olika modeller med lite olika funktion. Rådgör med fackpersonal hos den byggvaruaffär där du handlar. Led sedan vattnet en bit från huset med till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang. Tänk på att vattnet inte får ledas till grannens tomt eller ut i gatan. Om du inte kan leda bort vattnet från tomten på ett bra sätt kan en stenkista med infiltration ordnas på tomten.

Ett annat alternativ för stuprören är att samla upp vattnet i en regnvattenbehållare med bräddutlopp. Då kan du också använda vattnet för bevattning i trädgården.

När du kapat stupröret ska du proppa ledningen som går ner i marken. Propp i rätt dimension köper du i ett byggvaruhus. Det är viktigt att det blir helt tätt så att inget kan komma varken upp eller ner i röret.

Ju fler som kopplar sina stuprör från ledningsnätet, desto större effekt får det. När du låter vattnet rinna ut i trädgården istället för ner i ledningarna hjälper du till att minska risken för källaröversvämning, både hos dig själv och andra.

Placering av garagenedfarter och källartrappor

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt, som ska leda undan vatten som rinner av från markytan. Även detta vatten ska avledas till dagvattenledningen eller avledas för infiltration på lämplig plats.

Källartrappa

Det kan räcka med ett du gjuter igen brunnen och monterar ett tak över källartrappan. Tänk även på att lägga kantsten runt trappan så att vattnet inte kan strömma ner över kanten. Om vatten ändå ansamlas nedanför trappan kan man installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista.

Garagenedfart

Garagenedfarter är känsliga konstruktioner som lätt kan översvämmas vid kraftiga regn. Om garaget inte längre används som garage kan du överväga att fylla igen nedfarten. Annars bör spygattvattnet pumpas för infiltration på lämpligt ställe (som en gräsmatta) eller till en dagvattenbrunn med sandfång. Om vatten rinner från gatan ner i garagenedfarten bör du kontakta väghållaren för att höra om det finns möjlighet att valla in nedfarten eller sätta kantsten som hindrar vattnet.

Läs mer om dagvatten.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.