Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2019-04-01

Kaliber om det viktiga skyddet av dricksvattnet

Idag granskar Kaliber i P1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skyddet av vattentäkter i Sverige. Vi tar därför tillfället i akt att berätta vad vi gör i Örnsköldsvik för att skydda dricksvattnet som är vårt viktigaste livsmedel. Mellan 2017 och 2023 uppdaterar Miva befintliga vattenskyddsområden i Örn­sköldsviks kommun. Samtidigt upprättas nya områden. Det innebär att även de vattentäkter som idag saknar skydd kommer att få det. Detta är bland annat viktigt eftersom dagens vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter upprättades för länge sedan och inte omfattas av dagens betydligt hårdare krav.

I Örnsköldsviks kommun har vi 25 skyddsområden, varav 7 mindre vattentäkter saknar skydd idag.

Ett arbete som tar lång tid

I år arbetar vi med att uppdatera skyddsområden för vattentäkterna i By, Gerdal, Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bredånger och Bjästatjärn. Införande av vattenskyddsområden är ett arbete som tar flera år. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med till exempel markägare, intresseföreningar och myndigheter.

Ett viktigt ansvar

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vattentillgångar från föroreningar i ett flergenerationsperspektiv. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas.

När du bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde behöver du tänka på att det du gör kan påverka den vattentäkt som används för att framställa dricksvatten. Vi måste alla vara aktsamma med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om arbetet på miva.se/vattenskyddlänk till annan webbplats.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation