Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Justerad taxa för hushållsavfall från och med 1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 justeras taxan för hushållsavfall. Förändringarna är mycket små och det är endast viktavgiften för de som inte sorterar sitt matavfall i separat kärl som påverkas.

- Allt fler kunder väljer att sortera sitt matavfall separat, vilket är bra. De främsta argumenten för att göra ett sådant val är att det gynnar både miljön och plånboken. Den avgiftsmässiga skillnaden mellan att sortera sitt matavfall separat eller inte har däremot varit förhållandevis liten varför vi valt att justera det något i 2017 års taxa för hushållsavfall. Miljön ska vara det viktigaste skälet till att skaffa ett brunt kärl men vi tror att en ökad ekonomisk vinning kan få fler att göra det valet, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

- Vi ser att antalet kunder som sorterar sitt matavfall separat successivt ökar i takt med att det bruna kärlet blir ett allt vanligare samtalsämne bland vänner, grannar och arbetskamrater. Idag har 4 av 10 valt att skaffa ett brunt kärl för sitt matavfall, men vår förhoppning är att minst 6 av 10 ska göra det valet.

Förutom förtydligade tjänster som riktar sig till flerfamiljshus och verksamheter är det endast viktavgiften för hämtning av hushållsavfall som höjs utifrån avfallsindex. Grund- och hämtningsavgifter för kärl och djupbehållare förblir oförändrade liksom avgiften för slamtömning. Indexhöjningen har istället lagts på viktavgiften för kunder som inte sorterar sitt matavfall separat. För kunder som sorterar sitt matavfall separat är viktavgiften oförändrat 0,99 kr per kilo, men för kunder som inte sorterar sitt matavfall separat höjs viktavgiften med 0,21 kr till 2,19 kr per kilo.

Läs mer om taxan för hushållsavfall

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.