Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2019-01-02

Justerade taxor för 2019

Efter oförändrade taxor under 2018 sker en marginell höjning från årsskiftet. De justerade taxorna för vatten och avlopp samt hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun börjar gälla från den 1 januari 2019. För en schablonfamilj i villa innebär det en ökad månadskostnad på cirka 15 kronor.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om höjda taxor, men både taxan för vatten och avlopp samt hushållsavfall för 2019 justeras inom ramen för vad Miva får besluta om själva.

Mivas VD Gerth Mattebo

- Inom vatten och avlopp händer det mycket just nu då vi både bygger ett nytt vattenverk i Gerdal, iordningställer en reservvattentänkt och ser över huvudvattenledningen in till centralorten. Sammantaget mycket viktiga åtgärder för att säkra dricksvattnet för morgondagen. En höjning av va-taxan är och kommer att vara nödvändig för att underhålla och utveckla den allmänna va-anläggningen i kommunen, säger vd Gerth Mattebo.

Va-taxan höjs 11 kronor per månad

Brukningsavgiften för en schablonfamilj boende i en- och tvåfamiljshus justeras med ca 1,3 % och med ca 1,2 % för flerfamiljshus. Brukningsavgiften är den fasta och rörliga avgift som fastighetsägare med kommunalt va betalar för de vatten- och avloppstjänster som de får tillgång till.

En schablonfamilj med 2,2 personer boende i villa med anslutning av vatten och avlopp till det kommunala va-nätet förbrukar cirka 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta uppgår under 2019 till 9 965 kr (830 kr/månad) att jämföra med 9 833 kr (819 kr/månad) för 2017. En ökning med 11 kr/månad.

Anläggningsavgiften, det vill säga den engångskostnad i första hand nytillkomna va-kunder betalar justeras med 2 % från och med 1 januari.

Miljöstyrande viktavgift för hushållsavfall

- Vi har kommit långt vad gäller att anpassa insamling och behandling av hushållsavfall utifrån nya krav och synen på avfallet som en resurs. Byggandet av fyra nya återvinningscentraler har därför varit en viktig investering, och det känns extra bra att vi trots en sådan satsning kan höja taxan mindre än rekommenderat avfallsindex, säger Gerth Mattebo.

Taxan för hushållsavfall justeras med cirka 5 %, vilket är lägre än rekommenderat avfallsindex sedan förra justeringen av taxan 2017. Justeringen varierar dock med tjänster, vilket innebär att vissa tjänster höjs något mer och andra något mindre än 5 %. Taxan blir också mer miljöstyrande då viktavgiften höjs för de kunder som inte sorterar ut sitt matavfall. För kunder som sorterar sitt matavfall separat är viktavgiften oförändrat 0,99 kr per kilo, men för kunder som inte sorterar sitt matavfall separat höjs viktavgiften med 0,31 kr till 2,50 kr per kilo.

För kund i en- och tvåfamiljshus motsvarar justeringen av grundavgiften 52,50 kr per år. En ökning med cirka 4,40 kr/månad. För lägenhetskund motsvarar justeringen 12,50 kronor per år eller drygt 1 kr per månad.

Läs mer om taxan för vatten och avlopp
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster