Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2017-11-14

Hushållspapper vanligaste ”fultorkningen”

Skräp motsvarande 9 hushållsrullar per person och år spolas ner i Örnsköldsvik

Den 19 november är FN:s världstoalettdag med syfte att uppmärksamma sanitets-frågor runt om i världen. I Sverige finns både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på vad vi spolar ner i avloppet. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som Svenskt Vatten låtit göra. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. I Örnsköldsviks kommun spolas 76 ton skräp ned i toaletterna varje år.

Bild som visar vad man får spola ner i toaletten

Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. I en skräphink bredvid kastar du hushållspapper, våtservetter, tvättlappar, pappershanddukar, snus, fimpar, bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops och tandtråd. Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat, men undersökningen visar att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Örnsköldsviks kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem i både reningsverk, pumpstationer och de egna toaletterna.

– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning i Örnsköldsvik. Många känner dock inte till att det bara är toalettpapper som lätt löses upp i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på våra avloppsreningsverk då det kan orsaka stopp och kostnader för att hantera allt skärp som fångas upp. Bara i Örnsköldsvik transporterar vi varje år bort 76 000 kilo rens eller skräp från reningsverken, säger Sten Lundberg, processingenjör på Miva.

Hoppas på beteendeförändring

Nedspolat hushållspapper och våtservetter orsakar stopp i ledningar och pumpstationer samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag. Men inte bara det. Det innebär också att en stor mängd avfall måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige jämfört med ca 1,3 kg per person och år i Örnsköldsviks kommun.

– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och börja slänga annat papper bland övrigt brännbart avfall. Men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, fortsätter Sten Lundberg.

Miva uppmärksammar Världstoalettdagen på Stora torget i Örnsköldsvik den 18 november kl 10-13. Besökarna får chansen att bättra på sitt avloppsvett och dessutom bjuder vi på en skitgod bakelse. Tävlingar, godis och ballonger till barnen och för att visualisera problemet med skräp i avloppen har en toalettdemonstration parkerat på torget.

Om undersökningen

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersöknings-företaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Uträkning

76 000 kg rens/56 000 personer = 1,3 kg eller 1 300 gram per person/år En hushållsrulle väger ca 140 gram. 1 300 gram/140 gram = 9 rullar per år Varje person är upphov till motsvarande ca 9 hushållsrullar rens

Sveriges vanligaste fultorkningar

  1. Hushållspapper (24 %)
  2. Pappersnäsduk (10 %)
  3. Servetter (7 %)
  4. Våtservetter (6 %)
  5. Pappershandduk (3 %)
  6. Utrivna tidningssidor (2 %)
  7. Underkläder eller annan textil (1 %)
  8. Annat (1 %)

Toalettvett

Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset
Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Se vad du mer kan göra för ett rent vatten

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation