Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Genomskinliga säckar för bättre sortering

Från och med 1 juni kommer Miva endast att tillåta genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler i Örnsköldsvik. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Varje vecka tar vi emot stora mängder avfall på Mivas återvinningscentraler. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma.

- Framför allt är det viktigt att farligt avfall sorteras på rätt sätt eftersom det kan orsaka stor påverkan på miljön om det behandlas på fel sätt, säger Åsa Möller, avdelningschef Avfall och Återvinning på Miva.

Med genomskinliga säckar kan mängden felsorterat avfall minska eftersom personalen har en chans att se vad som finns i säckarna. För att förbättra sorteringen och återvinningen måste alla säckar som lämnas till en återvinningscentral vara genomskinliga från 1 juni.

- Har du packat i en färgad säck efter den 1 juni ges du möjlighet att sortera om på plats, säger Åsa Möller. Under en övergångsperiod bjuder vi på enskilda säckar på våra återvinningscentraler om du behöver.

Kravet på genomskinliga säckar är inget vi är ensamma om och det kommer att införas i hela länet. Sundsvall är först ut med genomskinliga säckar från och med den 1 maj 2017. I Härnösand kommer systemet att vara frivilligt och på försök tills vidare.

För mer information

Åsa Möller, avdelningschef Avfall och Återvinning, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, asa.moller@miva.se , 0660-330 351

Jennie Högström, kommunikationsansvarig, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, jennie.hogstrom@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation