Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Förtydligande om taxejustering

Det har i lokala medier förekommit felaktiga uppgifter om den taxejustering för hushållsavfall som började gälla 1 januari 2017. Bland annat har det skrivits om en fördubblad taxa. Detta är felaktigt. Därför kommer här ett förtydligande.

Efter årsskiftet ändras viktavgiften för de kunder som ännu inte sorterar sitt matavfall i separat brunt kärl. Höjningen är liten och avser 0,21 kronor per kilo, från 1,98 till 2,19 kronor per kilo.

För kunder som sorterar matavfallet separat och har både ett grönt och ett brunt kärl så ligger kilopriset kvar på fjolårets nivå 0,99 kronor per kilo.

Det är endast viktavgiften som höjs

Det är endast viktavgiften som höjs för de som enbart har grönt kärl, och det handlar om en liten höjning. Grund- och hämtningsavgifter förblir oförändrade.

En schablonfamilj med 2,2 personer slänger ca 164 kg/person och år. För en sådan familj, som endast har grönt kärl, innebär höjningen ca 75 kr på ett år vilket motsvarar ca 1,50 kr/vecka.

Sortering av matavfall ger bättre miljö

Det nationella miljömålet, som ligger bakom införandet av separat insamling av matavfall, bygger på att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall i det bruna kärlet. På så sätt utvinns både energin, som blir till fordonsgas, och växtnäringen ur matavfallet. Örnsköldsviks kommunfullmäktige beslutade därför om en miljöstyrande taxa som ger en lägre viktavgift för den som väljer att sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl.

Kund med hemkompost

Den som hemkomposterar sitt matavfall får mindre mängd i det gröna kärlet och kostnaden blir därmed lägre än om allt avfall läggs i det gröna kärlet. På miva.se kan du läsa mer om kunder som har hemkompost Länk till annan webbplats..


Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.