Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-04-11

Förtydligande kring utsänd enkät om avloppslösning

I slutet av mars fick många en enkät från Miva som gäller vilken enskild avloppslösning man har. Vi har fått många frågor kring syftet med enkäten och vill därför passa på att ge några förtydliganden.

Vad är syftet med enkäten?
Syftet med enkäten är att få ett komplett register över vilka enskilda avloppslösningar som finns i vår kommun. Oavsett om du har trekammarbrunn eller utedass vill vi ha det nedtecknat för att exempelvis kunna distribuera information på ett korrekt sätt.

Örnsköldsviks kommun är Mivas uppdragsgivare vad gäller insamling och behandling av hushållsavfall där även avlopp ingår. Det är i sin tur kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten kontrollerar att Mivas uppdrag utförs på rätt sätt. Det är även tillsynsmyndigheten som ansvarar för dispenser och tillstånd inom avfalls- och VA-området.

Enkäten genomförs därför av Miva i samarbete med Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, och gör att båda parter kan få en komplett bild av enskilda avloppslösningar i vår kommun.

Har inte Miva uppgift om min avloppslösning?
Miva har uppgifter om många enskilda avloppslösningar, men många uppgifter är gamla och inaktuella. Enkäten är därför ett sätt för oss och vår uppdragsgivare att uppdatera och få en komplett bild av enskilda avloppslösningar i vår kommun. Även många dispenser är gamla och i vissa fall otydliga, andra har överenskommits muntligt och behöver därför komma på papper.
 
Måste jag skaffa annan avloppslösning?
Att fylla i enkäten innebär inte att du måste förändra din avloppslösning eller att Miva planerar för t ex slamtömning på öar eller insamling från mulltoaletter.
 
Jag är osäker på vad jag ska skriva, hur gör jag?
Om inte något alternativ på enkäten stämmer överens med just din avloppslösning markerar du alternativet "Annan lösning". Under "Övriga upplysningar" kan du sedan beskriva den avloppslösning du har, t ex "Använder dass/mulltoa" eller "Enbart diskvatten". Beskriv precis den lösning du har, och du behöver inte använda korrekta facktermer. Skulle vi inte förstå, kontaktar vid dig.
 
Vad händer om jag inte fyller i enkäten?
De uppgifter vi får in — och inte får in — skickas vidare till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsynsmyndighet. Uteblivet svar kommer att hanteras av tillsynsmyndigheten.

Vad händer om jag i enkäten anger att jag har en anläggning som ska tömmas av Miva?
Har du en enskild avloppanläggning i form av en trekammarbrunn eller tank är det Miva som ska ansvara för tömning av densamma. Det ingår i skyldigheten att lämna sitt hushållsavfall, där avloppet ingår, till sin kommun för borttransport och behandling. Miva kommer att lägga in din fastighet i den ordinarie slamtömningsturen och du kommer att få ett brev med information om hur slamtömningen går till. Ordinarie slamtömningsperiod är mellan maj och oktober.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster