Publicerad

Förslag till höjd anläggningsavgift för vatten och avlopp

Miva har under en längre tid haft en jämförelsevis låg anläggningsavgift vid nyanslutning av kommunalt vatten och avlopp. Nu föreslås en större höjning inför kommande utbyggnadsområden. Dessutom förändrar vi själva konstruktionen av taxan. I november går Mivas förslag till avgiftsnivåer och ny modell upp i kommunfullmäktige.

Vad beror höjningen av anläggningsavgiften på?

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till flera områden i kommunen. Det leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva, då dessa områden ligger i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng. Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför behöver anläggningsavgiften höjas.

Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets styrelser och går upp för beslut i kommunfullmäktige i november.

Förslag på hur mycket det kan kosta

Exempel på hur mycket anslutning till vatten och spillvatten kan kosta. Tomtyteavgiften är ett pris per kvadratmeter.

Tomtyta kvm

2021

2022

800

127 500 kr

157 920 kr

1 000

127 500 kr

166 400 kr

1 500

127 500 kr

187 600 kr

2 000

127 500 kr

208 800 kr

Max tomtyta 2 925 kvm

127 500 kr

248 020 kr

Varför behövs en ny taxemodell?

Örnsköldsviks kommun har idag en taxekonstruktion som antogs 1972 och som med smärre justeringar gällt sedan dess. Vi har under en längre tid haft behov att uppdatera vår va-taxa för att anpassa den till både regelverk och branschstandard, men det är ett omfattande arbete. Vi har under det senaste året arbetat fram ett förslag på modell för anläggningsavgift som ska läggas fram till kommunfullmäktige i november. Under nästa år kommer brukningsavgiften att ses över.

Varför behövs en tomtyteavgift?

Den nya anläggningsavgiften innehåller en tomtyteavgift som redan nu väckt frågor hos kunder. Det är en princip för fördelning av va-huvudmannens kostnader vid nyanslutning.

Ju större fastighet, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till fastigheten. Men det handlar inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan rättvisan och skäligheten är på en kollektiv nivå.

Tomtyteavgiften är branschstandard sedan 2007, då branschorganisationen Svenskt Vatten tog fram sitt första förslag till anläggningsavgift utifrån vattentjänstlagen. Tomtyteavgiften används i en stor del av landets kommuner.

Förslag avgifter i den nya anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta vatten och avlopp. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen.

Tomtyteavgift – tomtytan i kvadratmeter.
Bostadsenhetsavgift – antal lägenheter/bostadsenheter.
Förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt.
Servisavgift – antalet vattentjänster som ansluts.

Skälig och rättvis anläggningsavgift

Va-taxan ska vara både skälig och rättvis, det står i vattentjänstlagen. Avgifterna ska även baseras på den nytta fastigheten har av vattentjänsterna och de kostnader va-huvudmannen har för att bygga ut kommunalt va. Vi betalar solidariskt för tillgång till vatten och avlopp. Därför betalar du lika mycket för att ansluta en fastighet oavsett om den finns i till exempel Solberg eller i Domsjö. Vår branschorganisation Svenskt Vatten har tagit fram förslag till taxemodell som säkerställer att vi lever upp till detta och som de rekommenderar att kommunerna använder.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.