Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Förklaringar till din faktura från Miva

Från och med maj 2016 har Miva ett nytt kundsystem som innebär några förändringar på din faktura. Den största förändringen rör specifikationen för vatten och avlopp där den fasta årliga avgiften delats upp i en grundavgift och en lägenhetsavgift. Varje villa/bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Tidigare har dessa båda fasta avgifterna redovisats gemensamt med benämningen fast avgift. Sammantaget blir därför summan av grundavgiften och lägenhetsavgiften densamma som den tidigare fasta avgiften.

På bilden av fakturan här nedanför har vi markerat några av de främsta förändringarna som förklaras under bilden. Klicka på bilden för att se den i större format samt se förändringarna på fakturaspecifikationen.

Har du frågor eller funderingar kring din faktura och dess nya utseende är du självklart välkommen att kontakta vår kundservice, 0660-330 400.

Exempel på faktura

1. Inloggning till Mina sidor

Självservicesidorna Mina sidor på Mivas webbplats miva.se har fått ett nytt inloggningsförfarande. Logga in med ditt kundnummer och ditt lösenord. Har du glömt ditt lösenord eller loggar in på Mina sidor för första gången klickar du på "Glömt lösenord" och fyller därefter i ditt kundnummer som står angivet på fakturan. Under förutsättning att vi har en e-postadress registrerad på ditt kundnummer kommer ett lösenord att skickas till din e-postadress. Finns ingen e-postadress på ditt kundnummer uppmanas du kontakta kundservice.

2. Samlade kontaktuppgifter

Här har vi samlat alla kontaktuppgifter som behövs om du vill ta kontakt med Miva via telefon, fax eller e-post. Självklart är du också välkommen att besöka oss på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik.

3. Våra tjänster redovisas i klartext

Redan på fakturans första sida kan du klart och tydligt se vilka tjänster fakturan omfattar. ”Hushållsavfall” avser hämtning av hushållsavfall. ”Vatten och avlopp” avser vattenförbrukning och om du är ansluten till kommunalt avlopp även omhändertagande av avloppsvatten. ”Slam” avser tömning av enskild avloppsanläggning.

4. Påminnelse om att vända blad

Vår kundservice får många samtal från kunder som vill veta mer specifikt vad fakturan omfattar. I samtliga fall har man missat att vända på fakturan där specifikationen följer. Nederst på fakturan påminner vi därför om att vända på fakturan.

5. Ny tydligare specifikation

På fakturans baksida finns fakturaspecifikationen där varje tjänst redovisas var för sig.

För hämtning av hushållsavfall redovisas först de tömningstillfällen som fakturan avser. Därefter redovisas kostnaderna fär dessa tömningar i form av hämtningsavgift och viktavgift. Här anges också den årliga grundavgiften för hushållsavfall och hur stor del av grundavgiften som debiterats på den aktuella fakturan.

För vatten och avlopp redovisas först den beräknade årsförbrukningen och årskostnaden. Under årsberäkningarna står ditt vattenmätarnummer tillsammans med vilken förbrukning som fakturan avser. Först redovisas föregående beräkning från den förra fakturan. Därefter framgår om du har rapporterat in en ny mätarställning eller om vi baserat fakturan på en beräknad förbrukning. Har du läst av din vattenmätare sedan förra fakturan finns detta angivet efter texten ”Avläsning”.

Därefter redovisas kostnaderma för den faktiska eller beräknade förbrukningen i form av grundavgift, lägenhetsavgift och förbrukningsavgift. Den fasta årliga avgiften består av en grundavgift och en lägenhetsavgift. Tidigare har dessa redovisats gemensamt med benämningen fast avgift. Nu specificeras grundavgiften och lägenhetsanvgiften var för sig. Varje villa/bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Här ser du hur stor del av grundavgiften och lägenhetsavgiften som debiterats på den aktuella fakturan.

Har du rapporterat ny mätarställning sedan förra fakturan redovisas förbrukningsavgiften fram till avläsningsdatumet under rubriken ”Avstämd period”. Utifrån den avstämda förbrukningen har vi sedan gjort en beräkning av förbrukningen från avstämningsdatumet och fram till nästa faktura under rubriken ”Beräknat för ny period”. Har du inte rapporterat någon ny mätarställning sedan förra fakturan redovisas allt under ”Beräknat för ny period”.

För slam redovisas först vilken fastighet som avses. Därefter anges grundavgiften för upp till två kubikmeter, eventuell tilläggsavgift för volym över två kubikmeter samt tillhörande slangavgift. Sist anges eventuell kostnad för beställd slamtömning utanför ordinarie slamtömningstur i form av budad eller akut tömning.

6. Lägenhetsavgift för vatten och avlopp

I specifikationen för vatten och avlopp är den fasta årliga avgiften uppdelad i en grundavgift och en lägenhetsavgift. Varje villa/bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Tidigare har dessa båda fasta avgifterna redovisats gemensamt med benämningen fast avgift. Sammantaget blir därför summan av grundavgiften och lägenhetsavgiften densamma som den tidigare fasta avgiften.

7. Enkelt och miljövänligt med e-faktura

På fakturans baksida finns fakturaspecifikationen. I vissa fall kan specifikationen fortsätta på ytterligare en sida trots att det finns utrymme kvar på den första sidan. I dagsläget är det tyvärr inte något som vi kan påverka. Det styrs av den avancerade teknik och systemkopplingar som krävs för att varje månad skicka ut cirka 10 000 fakturor. Men självklart arbetar vi för att i framtiden slippa onödiga pappersutskrifter. Redan nu kan du själv bidra till detta genom att skaffa e-faktura.
Läs mer om e-faktura

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation