Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Elever i Örnsköldsvik utmanas i vattenkunskap

Vatten är en icke-fråga för många vuxna. Miva, som är en del av den nationella satsningen Mitt Vatten, vill motverka att även nästa generation tar rent vatten för givet. Nu utmanar vi alla elever i årskurs 4-6 i Örnsköldsviks kommun i en nationell kretsloppstävling.

Den 22 mars är det Världsvattendagen. Det uppmärksammar vi genom att utmana alla klasser i åk 4-6 att lära sig om vattnets kretslopp, från vattentäkt till kran och tillbaka. Målet är att nästa generation ska sätta vatten högre upp på agendan än dagens vuxna, och bättre förstå sin egen påverkan på kretsloppet

– 46 % av alla 18-29 åringar oroar sig aldrig för vårt vatten enligt en nationell undersökning som gjordes 2012. Många tar rent vatten för givet och därför är det viktigt att den unga generationen lär sig att det är allas ansvar att ta hand om vårt vatten. Med en tävling om vattnets lokala kretslopp hoppas vi kunna aktualisera den här frågan hos våra unga, säger Lars Westberg, kommunikationsansvarig på Miva.

Alla skolor är välkomna att delta i tävlingen och använda det utbildningsmaterial som Mitt Vatten tagit fram. De klasser som skickar in en dokumentation av sitt lokala kretslopp har chans att vinna 10 000 kronor till klasskassan.

www.mittvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man lära sig mer om vårt vatten och hämta allt utbildningsmaterial. Sista dagen att lämna in ett tävlingsbidrag är den 28 mars 2014.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

För mer information om Mitt Vatten eller Kretsloppstävlingen kontakta:
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten
kristina.melander@svensktvatten.se, 070-240 88 47

Fakta om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation