Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Domsjö Vatten överförs till Miva

Rodret, som är moderbolag till såväl Miva som Övik Energi, har fattat beslut om att Miva övertar Domsjö Vatten från Övik Energi. Domsjö Vatten levererar idag industrivatten till Domsjö industriområde inklusive Övik Energis kraftvärmeverk.

Beslutet innebär att Miva får ett kompletterat så kallat ägardirektiv. Ägardirektivet klargör vad Mivas ägare, Örnsköldsviks kommun genom moderbolaget Rodret, vill med bolaget och vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare.
 
— Ur strategisk synpunkt känns det naturligt att Domsjö Vatten förs över till Miva då bolaget har kompetensen inom detta område. Samordning mellan Övik Energi och Miva är önskvärd för att effektivisera de olika bolagens verksamheter, säger Mivas ordförande Agneta Lundberg.
 
Förändringen är ett led i arbetet med att renodla Övik Energis verksamhet och skapa förutsättningar för bolaget att fokusera på sin kärnverksamhet energi och bredband. Rodret anser att det bland annat bör finnas synergieffekter avseende drift och beredskap då Miva besitter kompetens inom vattenproduktion/distribution. Samtal förs nu kring formerna för övertagandet.

Läs mer i pressmeddelandet från Rodret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.