Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

De vann upphandlingen av Mivas nya vattenverk

Nu är det klart vilka entreprenörer som kommer att bygga GerBy vattenverk i Gerdal. Miva har gått igenom anbuden och tilldelat uppdraget till vinnande entreprenör inom varje område.

- Det känns jättebra att vi har klart vilka som blir entreprenörer och kan skriva avtal, säger Kent Westerlund, va-chef på Miva. Vi kan nu gå vidare och sätta en ny tidplan för bygget tillsammans med entreprenörerna.

Vattenverket ska säkra dricksvattenförsörjningen

Det nya vattenverket i Gerdal ska tillsammans med nya överföringsledningar säkra den långsiktiga tillgången på dricksvatten i centralorten och i Sidensjöområdet. Upphandlingen av vattenverket påbörjades i slutet av 2018 men Mivas styrelse beslöt våren 2019 att avbryta upphandlingen eftersom anbudssumman överskred budgeten för projektet. Upphandlingen var i formen generalentreprenad, vilket innebär att en entreprenör upphandlas för hela vattenverket. Istället valde Miva att gå vidare med en delad entreprenad, vilket innebär att entreprenaden delas upp i olika områden.

- Jämfört med den upphandling som styrelsen valde att avbryta i våras, eftersom det anbud vi fick in var för högt, så har vi en betydligt bättre prisbild nu med den här upphandlingen, säger Kent Westerlund.

Den försening som upphandlingen inneburit gör att vattenverket kommer att driftsättas först år 2021.

‌Vinnande entreprenör inom varje område

Bygg och Mark (HE)

NCC Sverige AB

Maskin och Piping

Purac AB

El och Automation

Eitech Electro AB

Allmän kraft och Belysning

Bravida Sverige AB

Ventilation och VS

Bravida Sverige AB

Reservkraft

Elektromatik Power Generation AB

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.