Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Bruna sopkärl för matavfall i nästa område

Illustation av sopbil med två fack

I början av mars kommer det andra området i Örnsköldsviks kommun att få erbjudande om separat insamling av matavfall. Ett alternativ som är bra för miljön, enkelt och ekonomiskt. Näst på tur att få erbjudandet står cirka 6 000 kunder i bland annat Domsjö, Bjästa och Sidensjö.

Sedan i höst hämtar Miva matavfallet separat i bland annat Själevad, Gullänget, Järved och Husum. Omkring 45 procent av kunderna i det området har valt ett brunt sopkärl för sitt matavfall. I mars är det dags för kunderna i nästa område att göra sitt val. Det andra området utgörs av Överhörnäs, Svedjeholmen, Sund, Hörnett, Gene, Domsjö, Vårby, Nötbolandet, Bergom, Bjästa, Köpmanholmen, Näske, Skule, Sidensjö och Drömme.

– Införandet av bruna kärl i det första området har fungerat mycket bra. Vi har kunnat hålla tidplanen och antalet kunder som valt att sortera matavfallet separat är vad vi förväntat oss. Dessutom är det hela tiden fler kunder som skaffar brunt kärl i takt med att man ser och hör hur systemet fungerar bland vänner och bekanta, säger Peter Westin, projektledare för införandet av matavfallsinsamling på Miva.

För miljöns skull

Beslutet att Örnsköldsvik ska börja samla in matavfallet separat grundar sig bland annat i ett av Sveriges nationella miljömål som innebär att vi bättre ska ta tillvara den energi som finns i matavfallet. Drygt hälften av Sveriges kommuner har redan infört separat matavfallsin­samling.

– Idag går alla hushållssopor till förbränning och blir energi, men genom att sortera ut mat­avfallet kan vi förutom energi även låta rester, rens och skal gå tillbaka som näring till naturen. Matavfallet i vår kommun kommer att bli fordonsgas och växtnäring, fortsätter Peter Westin.

Fungerande system

Tömningen av de bruna kärlen påbörjades i slutet av oktober i fjol och följer samma tömningsschema som de gröna kärlen med hjälp av sopbilar som har två fack. Det är däremot inte nödvändigt att tömma båda kärlen vid hämtningstillfället, utan kunden väljer själv vilket kärl man vill få tömt.

– Innan jul genomförde vi stickprovskontroller bland de kunder som har ett brunt kärl och med mycket få undantag hittade vi inte annat än bruna papperspåsar med matavfall. Det känns mycket bra att vi redan kommit igång med ett så fungerande system för matavfall, säger Peter Westin.

Alla fastighetsägare får ett informationsbrev i brevlådan när vi erbjuder insamling av matavfall i deras område. Under införandeperioden 2014-2017 kommer dock inte fritidshus att erbjudas möjlighet till separat insamling av matavfall.

Läs mer om separat insamling av matavfall

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.