Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2015-08-25

Bruna kärl intar Örnsköldsviks inland

Bild på folder och valblankett

Nu är det dags för fastighetsägare i stora delar av kommunens inland att få erbjudande om att sortera sitt matavfall separat i bruna kärl. Under veckan skickas information till 5 000 berörda kunder, som senast den 18 september ska ha gjort sitt val för att deras nya bruna kärl ska kunna börja tömmas i slutet av oktober.

Det är Sveriges nationella miljömål som är den främsta anledningen till att Örnsköldsvik under en fyraårsperiod inför separat insamling av matavfall. Matavfallet som samlas in i Örnsköldsviks kommun transporteras till en biogasanläggning i Skellefteå där det återvinns genom rötning. Ur matavfallet kan vi därmed utvinna fordonsgas.

– Genom att sortera matavfallet separat kan vi återvinna den stora mängd energi och näring som finns i matavfallet. Faktum är att en påse matavfall räcker till att köra en biogasbil cirka 2,5 kilometer, förklarar Peter Westin, projektledare för införandet av matavfallsinsamling på Miva. Näringen tas tillvara i den så kallade rötresten som bli gödsel till exempelvis skogen och som därmed sluter kretsloppet.

Matavfall klarar långa avstånd

Den miljömedvetne kan ifrågasätta om det är rimligt att transportera matavfallet långa avstånd. Kostnaden för att transportera matavfall från källan till anläggningen där det tas om hand är en viktig faktor att ta hänsyn till, men lika viktig är energiåtgången för själva transporten.

– En viktig del är att vår entreprenör skaffat tvåfacksbilar som gör att det bruna kärlet för mat­avfall töms enligt samma schema som det gröna kärlet. Transporten för själva insamlingen blir därmed inte längre. Matavfall klarar dessutom långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ. När man gör biogas av matavfallet kan det transpor­teras upp till 50 mil utan att miljönyttan ”äts upp” av transporten, fortsätter Peter Westin.

Att matavfallet inte stannar i Örnsköldviks kommun och behandlas här beror helt enkelt på att det totalt sett finns för lite matavfall för att kunna driva en sådan anläggning.

Krävs ett aktivt val

Separat insamling av matavfall erbjuds områdesvis i Örnsköldsviks kommun och våren 2017 ska alla ha erbjudits detta. I dagarna får Mivas kunder i stora delar av kommunens inland erbjudande om brunt kärl.

– Det är frivilligt att sortera sitt matavfall och därför krävs ett aktivt val av kunden. Det görs enklast genom att fylla i och returnera den valblankett man fått hem i brevlådan, säger Peter Westin. Den som inte gör något val behåller och använder sitt nuvarande gröna kärl precis som vanligt och behöver inte göra någongting.

Alla fastighetsägare får ett informationsbrev i brevlådan när insamling av mat­avfall erbjuds i deras område. Under införandeperioden 2014-2017 kommer dock inte fritidshus att erbjudas möjlighet till separat insamling av matavfall.

Läs mer om separat insamling av matavfall

För mer information

Peter Westin, projekt- och entreprenadansvarig, Miva
peter.westin@miva.se, 0660-330 355

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster