Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Blöjrabatten försvinner den 1 februari

I den nya taxan för hushållsavfall som kommunfullmäktige beslutade om i december och som börjar gälla den 1 februari 2014 har möjligheten att få reducering av viktavgift tagits bort. Kunder som idag har reducerad viktavgift kommer från och med den 1 februari att betala ordinarie viktavgift.

Orsaken till detta är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift till en avgränsad grupp av kunder. I den nya taxan som börjar gälla den 1 februari 2014 har Miva därför valt att ta bort möjligheten.

Orättvis avgiftreduktion

Möjligheten att ansöka om reducerad viktavgift har fram till idag varit möjlig för de kunder i en- och tvåfamiljshus som har blöjbarn eller behov av inkontinensskydd. Förutom att möjligheten vänder sig till en tydligt avgränsad kundgrupp i strid med likställighetsprincipen kan det även ses som ett ekonomiskt stöd till de kunder som beviljas reducerad viktavgift. Taxan för hushållsavfall bör inte hantera ekonomiskt stöd till olika grupper i samhället då det finns andra system för detta, exempelvis barnbidrag. Ytterligare en aspekt är att kunder i flerfamiljshus inte erbjuds möjlighet till reducerad viktavgift. Sammantaget är det inte ett rättvist och likställt system.

Ordinarie viktavgift från och med 1 februari

Kunder med reducerad viktavgift behåller densamma fram till den 31 januari. Därefter plockas reduceringen bort med automatik och den ordinarie viktavgiften börjar gälla. Berörda kunder har i dagarna informerats om förändringen.

Cirka 1 000 av Mivas kunder har idag reducerad viktavgift för hushållsavfall och i genomsnitt motsvarar reduktionen cirka 38 kronor per kund och månad.

Frågor och svar

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.