Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2015-01-28

Bli rik genom att laga, låna och återanvända

Imagebild med flicka och pojke som är miljönär-vänliga

Mängden avfall riskerar att fördubblas till år 2030, vilket är en ohållbar utveckling. För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Miva tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige ett helt nytt begrepp. Ett begrepp som går ut på att i större utsträckning laga, låna och återanvända. Det är framtidens sparform för den som tänker både på sin ekonomi och vår miljö. För de riktiga miljövännerna – de som är Miljönär-vänliga.

I Örnsköldsviks kommun är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall. Återvinningen av förpackningar och tidningar ligger över rikssnittet och för det fick vi 2012 utmärkelsen ”Årets återvinningskommun”. Problemet är att det genereras för mycket avfall. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt, och bidrar dessutom till utsläpp.

– Begreppet Miljönär-vänlig har tagits fram för att gynna och uppmuntra en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reperation. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana, säger Lars Westberg, kommuni­kationsansvarig på Miva.

Under två år kommer Miva att i större utsträckning informera och tipsa om vad man kan göra för att avfall överhuvudtaget inte ska uppstå. I vissa kommuner kommer begreppet även att fungera som en märkning av verksamheter vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna eller återanvända.

– De flesta av oss vet att det är mer hållbart att laga, låna och återanvända, men inte lika många av oss har intresset eller motivationen att faktiskt göra det. Därför vill vi bidra med information, tips och inspiration som gör att vi kan påbörja en beteendeförändring, säger Lars Westberg.

Läs mer hur du kan förebygga avfall
Läs mer om Miljönär-vänliglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Miljönär-vänlig

Begreppet Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

För mer information om Miljönär-vänlig kontakta:
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige
acg@avfallsverige.se, 070-662 61 28

Fakta om Avfall Sverige

Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Avfall Sverige representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU. Avfall Sverige verkar för att avfall ska hanteras så att både människors hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster