Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Biltvätt på kommunens gator kostar miljön miljoner

Fultvätt på gatan är en av våra största miljöbovar och innebär att vi skjuter över en stor kostnad till naturen. Många tror att de sparar pengar genom att tvätta själva hemma på garageuppfarten eller gatan. I själva verket flyttas kostnaden till vår omgivande miljö, eftersom miljögifterna vi tvättar av bilarna utan rening rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Bild av en smutsig bakruta

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller och om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmaste badstrand eller i din favoritsjö. Det gör med andra ord stor skillnad om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt.

– Varje gång vi tvättar bilen på gatan skjuter vi över en miljökostnad på minst 200 kronor till naturen, istället för att vi betalar för vad en riktig biltvätt kostar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Att ta bilen till en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Ulrica Almén, funktionsledare miljö på Miva.

20 miljoner fultvättar

I Sverige görs det årligen cirka 30 miljoner biltvättar varav en tredjedel utförs i biltvätt. En genomsnittlig biltvätt kostar 200 kronor, vilket inkluderar kostnaden för att ta hand om och rena det smutsiga vattnet. Den som tvättar i biltvätt betalar därmed vad det kostar att ta hand om det förorenade vattnet. Återstående 20 miljoner biltvättar görs på gata eller uppfart där ingen vare sig betalar eller ser till att vattnet renas. Det innebär att det totala priset för alla fultvättar uppskattas till 4 miljarder kronor per år. Pengar som går rakt ut i sjön.

Åk till en biltvätt

Det är lätt att göra rätt. Åk till en biltvätt så gör du både samhället och miljön en tjänst. Biltvättarna tar både bort olja och partiklar från vattnet och behandlar därefter dessa i separata reningsanläggningar för att avskilja och bryta ned övriga föroreningar.

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Miva och Sveriges övriga 290 kommuner för rent vatten, Stora Biltvättarhelgen den 25-26 april. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.

– Om man inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, säger Ulrica Almén.

Läs mer om biltvätt
Läs mer om Mitt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Ulrica Almén, funktionsledare miljö, Miva
ulrica.almen@miva.se, 0660-330 352

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

För mer information om Mitt Vatten eller Kretsloppstävlingen kontakta:
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten
kristina.melander@svensktvatten.se, 070-240 88 47

Fakta om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation