Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Beställ brunt kärl för ditt matavfall

Lokalmedia har de senaste dagarna berättat om den föreslagna höjningen av taxan för hushållsavfall. Taxan ska beslutas av kommunfullmäktige den 16 december och är innan dess endast ett förslag till taxejustering.

Taxan för 2020 föreslås bli än mer miljöstyrande, vilket i praktiken innebär att taxan höjs mer för de som inte sorterar ut sitt matavfall separat i ett brunt sopkärl. Syftet med detta är att vi som kommun ska nå ett av målen i kommunens avfallsplan samt bidra till att nå det nationella miljömålet som säger att hälften av matavfallet ska sorteras ut separat för biologisk behandling och energiutvinning.

Både fordonsgas och växtnäring

Ur miljösynpunkt är det bättre att matavfallet samlas in och behandlas så att det kan bli både fordonsgas och växtnäring, jämfört med hemkompostering som endast ger växtnäring. Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall som väger 1 kg räcker till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer. Växtnäringen återförs till produktiv jordbruksmark, och därmed sluts kretsloppet för näringsämnen. Regeringen har beslutat att alla kommuner ska ha ett system för att samla in matavfall separat senast 2021, så även de kommuner som inte gör det idag kommer att göra det inom en snar framtid.

Kombinera hemkompost med brunt kärl

Det finns inget hinder att kombinera hemkompostering med utsortering av matavfall till det bruna kärlet. Om man ska ha den lägre taxan krävs dock att man lägger matavfall i det bruna kärlet, vilket är hela syftet med att ha ett brunt kärl. Vi kräver inte att man lämnar matavfall vid varje hämtning, men gör kontroller med jämna intervaller att det används åtminstone någon gång per halvår.

Beställ brunt kärl

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation