Besök återvinningscentralen när det passar dig

Mivas återvinningscentraler är de mest välbesökta platserna i kommunen. I fjol stannade besöksantalet på otroliga 203 000. Fler kommer det sannolikt att bli när Miva lanserar Lämna själv-kortet, som ökar tillgängligheten och gör det lättare för privatkunder att lämna sitt avfall på tider som passar hen. Lanseringen sker på Bjästa återvinningscentral under vecka 2.

Figuren Mivo framför en återvinningscentral med körkort i handen

Lämna själv-kortet är en självservice som innebär att innehavaren av kortet kan besöka återvinningscentralen när den normalt är stängd och obemannad.

– Det här gör vi för att det ska bli lättare för kunden att göra rätt och för att så mycket avfall som möjligt ska samlas in och tas om hand på rätt sätt, säger Åsa Möller, affärsområdeschef för Avfall och återvinning.

Kort utbildning på återvinningscentralen

Allt som krävs för att få Lämna själv-kortet är att genomgå en kort utbildning. Utbildningen bokas av kunden själv och genomförs på återvinningscentralen då Mivas personal visar hur sorteringen går till, vilka säkerhetsregler som finns och annat som är viktigt att tänka på när man som kund besöker återvinningscentralen på egen hand.

– Utbildningstillfällena är ett sätt att få träffa och stärka vår relation till kunderna, men också för att förmedla det förtroende och egna ansvar som den här typen av självservice innebär, fortsätter Åsa.

Pilot inför fortsatt lansering

Efter utbildningen som tar en timme använder kunden sitt körkort för att på egen hand öppna grindarna till Bjästa återvinningscentral söndag till torsdag mellan kl 9–20.

– Bjästa blir en pilot och vi börjar där eftersom vi har ett högt besökstryck där. Därefter blir det ett successivt införande på de övriga återvinningscentralerna under de kommande åren.

Med några få undantag kan kunden slänga allt avfall som normalt kan lämnas när återvinningscentralen är bemannad. Undantagen är farligt avfall och större elektroniska prylar som kräver särskild hantering.

Sedan är det långt ifrån allt som behöver kastas. Därför är självklart möjligheten att lämna möbler, heminredning och cyklar till återbruk tillgänglig även med Lämna själv-kortet.

Ett av fem kundlöften

Lämna själv-kortet är en del i Mivas strategiska arbete för att förenkla för kunderna och ett av fem kundlöften som Miva utfärdade efter den senaste kundenkäten 2020.

– Utifrån våra kundundersökningar blir detta en välkommen nyhet. Generellt har vi mycket nöjda kunder, men många önskar att våra återvinningscentraler på serviceorterna har öppet oftare, avslutar Åsa.

Film och mycket mer information om hur man skaffar och använder Lämna själv-kortet finns på miva.se/lämnasjälv.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.