Årets mest skräpfyllda dag

När stora flertalet har ledig klämdag är aktiviteten som störst på Må återvinningscentral. Under flera år har klämdagen i samband med Kristi himmelsfärdshelgen varit den mest skräpfyllda dagen under året. Så även i år.

95 bilar i timmen eller 1,5 bil i minuten besökte Må återvinningscentral den 3 juni.
— Normalt nu under högsäsong ligger snittet på 54 bilar i timmen en vanlig fredag. Så även om Kristi himmelsfärdshelgen kom ovanligt sent i år, så behåller den greppet som den stora rensarhelgen, säger Peter Westin som är chef för Må återvinningscentral.

Desto mindre skräp fick kommuninnevånarna möjlighet att lämna under den gångna pingsthelgen. Många glömde bort att lördagen var pingstafton och att återvinningscentralen därför hade stängt. Miva informerade om detta via annons och miljökalender, men glömde olyckligt hemsidan och grindarna uppe vid Må. Det går alltid att informera bättre och Miva jobbar kontinuerligt med att förbättra kommunikationen med sina kunder.

Mindre sopor i kärlen

Under 2010 hanterade Miva cirka 10 600 ton grovsopor som lämnats till återvinningscentralen i Må eller någon av de mobila återvinningsgårdarna. Från 2008 är det en ökning med 2 500 ton. Ökningen är bland annat ett resultat av att viktavgift införts för hushållssoporna som i sin tur har till syfte att minska mängden osorterade sopor i hushållens sopkärl. Och mindre sopor hamnar i sopkärlen. Under 2010 slängde vi Ö-viksbor 152 kilo per person mot 267 kilo under 2008 då det också fanns containrar på landsbygden.

Till Må liksom de mobila återvinningsgårdarna ska hushållens grovavfall som inte ryms i sopkärlet lämnas. Det kan röra sig om trasiga möbler, cyklar och barnvagnar. Trädgårdsavfall, deponiavfall, farligt avfall, el-avfall och annat återvinningsbart avfall ska också lämnas här.
Den här tiden på året är det framförallt träavfall som slängs mest följt av brännbart, säger Peter Westin.

Återvinningscentralen flyttas inte

Att Må återvinningscentral är välbesökt och omtyckt råder det inga tvivel om. Och så ska det förbli. Peter Westin och hans medarbetare på Miva jobbar hårt för att hela tiden effektivisera och förbättra hanteringen av avfallet på Må. Och att återvinningscentralen skulle omfattas av den sluttäckning som tidigare diskuterats är helt felaktigt.
Återvinningscentralen kommer att finnas på samma plats som idag, och vi kommer att koncentrera ännu mer verksamhet kring den platsen. Sluttäckningen, som innebär att den gamla deponin täcks över med flera lager olika material där varje lager har en speciell funktion, berör området vid och omkring den plats där den gamla återvinningscentralen låg.

För mer information

Peter Westin, chef för Må återvinningscentral
peter.westin@miva.se, 0660-330 355
Gerth Mattebo, VD
gerth.mattebo@miva.se, 0660-330 330

Fakta Må återvinningscentral

För kunder i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus ingår möjligheten att lämna grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralen. Det ingår i grundavgiften. Som en service finns också en återvinningsstation för förpackningar av papper, metall, glas, plast och tidningar. För den insamlingen ansvarar FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. På återvinningscentralen tar vi däremot inte emot hushållssopor.

Återvinningscentralen är öppen måndag-torsdag 7-20, fredag 7-16, lördag 10-14 , dag före helgdag 7-16. För att komma hit följer du skyltningen i rondellen vid norra infarten till Örnsköldsvik. Adressen är Returvägen 11.

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (MIVA) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. MIVA har 110 medarbetare och omsätter 180 miljoner kronor.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.