Publicerad

Årets jakt på lupiner startar

Blomsterlupinen är en invasiv främmande art som konkurrerar ut såväl vanliga ängsblommor som hotade arter i näringsfattiga miljöer. 12 juni–4 juli uppmanar och utmanar Örnsköldsviks
kommun alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
att bekämpa lupiner.

Örnsköldsviks kommun arbetar för att få bort blomsterlupinen och vill därför ta hjälp av barn och unga runt om i kommunen. Belöningen är 5 000 kr till den förening som samlar in flest antal sopsäckar fyllda med lupiner. Bland övriga deltagande föreningar lottas två priser ut om vardera 3 000 kr.

De fyllda säckarna dokumenteras och lämnas som brännbart avfall på närmaste återvinningscentral. Tänk på att använda genomskinliga säckar. Dokumentation i form av foto av antalet fyllda och inlämnade säckar skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se senast den 4 juli. Barn- och ungdomsföreningar kan hämta genomskinliga säckar till tävlingen i receptionen på Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.

Mer information och tävlingsvillkor finns på ornskoldsvik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Släng inte på kompost eller i naturen

Om du tar bort en invasiv art från din trädgård eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer. Lämna de invasiva arterna som du tar bort vid någon av våra återvinningscentraler. Lupinerna ska då lämnas som brännbart avfall i genomskinliga plastsäckar.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation