Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

85 % nöjda kunder - här är våra löften

85 procent av Mivas kunder är nöjda med både dricksvatten, avlopp och avfallshanteringen i Örnsköldsviks kommun.

– Vi är verkligen stolta, men också ödmjuka för det förtroende kunderna ger oss. Förtroende måste alltid förtjänas och det här sporrar oss att bli ännu bättre och jobba vidare utifrån vår ledstjärna som heter just nöjda kunder, säger vd Gerth Mattebo.

Innan jul fick närmare 800 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen möjligheten att tycka till om Mivas tjänster och service. I resultatet blir det tydligt att Miva har ett stabilt grundförtroende hos kunderna. Över tid har Nöjd Kund-Index, NKI, stabilt legat mellan 85 och 87 procent. 70-80 anses vara högt och över 80 anses vara mycket högt.

– Förtroende är det finaste man kan få och det ska vi fortsätta att förvalta väl. Kunderna är också tydliga kring var det finns förbättringspotential och det har vi tagit till oss. Redan nu presenterar vi fem kundlöften som vi ska införliva under det närmaste året, fortsätter Gerth Mattebo.

Enkätresultatet visar exempelvis att Miva behöver förbättra sitt sätt att informera om driftstörningar och att det måste bli lättare att hitta information via exempelvis hemsidan. Det finns också en tydlig önskan om mer flexibla öppettider på serviceorternas återvinningscentraler.

– Allt går inte att lösa och förändra över en natt, men med våra kundlöften vill vi visa att vi tar kundernas återkoppling på allvar och vill göra något för att ytterligare underlätta kundernas vardag, säger Gerth.

Mivas kundlöften

Det här lovar Miva att genomföra under det närmaste året:

För direkt information om det som berör dig och ditt område

  • kommer vi att avisera driftstörningar inom vatten och avlopp till dig via sms.

För snabba svar på dina frågor

  • lanserar vi därför ett nytt ärendehanteringssystem som ger effektivare handläggning när du kontaktar kundservice.

För ökad tillgänglighet när du har tid

  • lanserar vi ”Lämna själv-kortet” så att du kan lämna ditt grovavfall när återvinningscentralen är stängd. Vi börjar med Bjästa återvinningscentral,
  • skapar vi en ny, lättnavigerad webb med fokus på det du vill beställa eller veta,
  • utvecklar vi en automatisk chatt på miva.se som ger dig svar dygnet runt, utan väntetider.

Mer information om de olika kundlöftena publiceras löpande på Mivas webbplats, i annonser och andra kanaler.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om enkätundersökningen

Undersökningen genomfördes postalt september-november 2020 av företaget utredarna AB. Undersökningen riktade sig till ett representativt urval för befolkningen i Örnsköldsviks kommun i åldern över 20 år (födda 1940-2000). Undersökningen besvarades av 58 procent bland de 762 hushåll som fick den. Felmarginalsnivå är 5 procent vid 50 procents svarsfrekvens.

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation