Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2016-11-17

6,5 ton snus spolas ned i Örnsköldsvik varje år

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Örnsköldsviks kommun spolas 22 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.

Bild av en smutsig bakruta

Klicka på bilden för större upplösning

Svenskt Vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Örnsköldsviks kommun spolas det varje dag ner 22 000 snusprillor i toaletten, vilket motsvarar över 8,2 miljoner snusprillor per år.

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i vår kommun. Vi har räknat ut att det slängs 6,5 ton snus i vår kommun varje år, vilket innebär en helt onödig påfrestning på våra avloppsreningsverk. Avloppsreningsverk är inte anpassade för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, som till exempel kadmium från snus. Risken finns därför att kadmium till slut kan hamna i naturen, säger Lars Westberg, kommunikationsansvarig på Miva.

Okunskap och beteendeförändring

Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53 %) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland hushållssoporna, då snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i naturen.

– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om denna enorma mängd snus som spolas ned får många att ändra sitt beteende och slänga snuset bland hushållssoporna istället, men också att både snusare och icke snusare tänker ett varv extra innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Lars Westberg.

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en
papperskorg i första hand är att det saknas papperskorg i närheten när man vill slänga sin snus. Men många oroar sig också för att det ska lukta illa. Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

Sluta fulspola – bästa tipset

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ha en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan ska slängas bland förbränningsbara sopor.

6 vanligaste sakerna vi fulspolar ned i toaletten

  1. Snus
  2. Våtservetter
  3. Tops
  4. Mensskydd
  5. Bomullstussar
  6. Miljöfarliga kemiska ämnen som t ex målarfärgsrester

Se vad du mer kan göra för ett rent vatten

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation