Det är många lagar och förordningar som styr vår verksamhet som man måste hålla koll på.

Namn
Ulrica Almén
 
Befattning på Miva
Funktionsledare Miljö
 
Tid på Miva
Sedan Miva bildades och dessförinnan inom den kommunala renhållningen sedan mars 1997. Under en period var jag också tjänstledig och vikarierade på dåvarande miljökontoret.
 
Dina arbetsuppgifter i tre ord
Varierande, intressanta och engagerande. Och med engagerade så menar jag att de inte bara engagerar mig själv, utan även andra.
 
Det bästa med ditt jobb
Det är varierande. Tillvaron blir inte enformig och jag har friheten att kunna lägga upp en stor del av jobbet själv.
 
Det svåraste med ditt jobb
Det bäst med jobbet i form av variation kan också vara det svåraste. Variationen innebär att arbetsuppgifterna spänner över ett stort område. Det är många lagar och förordningar som styr vår verksamhet som man måste hålla koll på och säkerställa att Miva lever upp till.
 
En utmaning för Miva i framtiden
Få till ett väl fungerande verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och att vi sedan verkligen arbetar utifrån det.
 
En av Mivas ledstjärnor* som du gillar bäst
Alla ledstjärnor är både viktiga och bra, men i grunden tror jag ändå att stolta och engagerade medarbetare är den viktigaste ledstjärnan. Ett företag som har stolta och engagerade medarbetare kan leva upp till nästan vilka andra ledstjärnor som helst, medan det omvända är en omöjlighet.

* Mivas ledstjärnor är hållbar utveckling, nöjda kunder, rationellt och kostnadseffektivt, stolta och engagerade medarbetare.

Klipp med alkylatbensin

#20 Ska du klippa gräsmattan med motorgräsklippare, använd alkylatbensin och helst svanenmärkt fyrtaktsmotor med katalysator.

Fler miljötips