"Det svåraste är när vi får in något i avloppsvattnet som inte ska vara där."

Namn
Bernt Eriksson

Befattning på Miva
Maskinist på Knorthems reningsverk.

Tid på Miva
Sedan Miva bildades och dessförinnan inom den kommunala renhållningen sedan 1998.

Dina arbetsuppgifter i tre ord
Underhålla, laga och processoptimera.

Det bästa med ditt jobb
Att det är väldigt varierande.

Det svåraste med ditt jobb
Det svåraste är när vi måste göra förändringar i processen när vi får in något i avloppsvattnet som inte ska vara där. Förenklat så har avloppsvattnet en viss laddning, och om den laddningen förändras av t ex diesel, så innebär det att processen i reningsverket måste förändras. Något som kan vara lättare sagt än gjort eftersom det finns en tröghet i systemet — prover på det inkommande avloppsvattnet tar som regel två dygn att få analyserade och slammet ska ligga i rötkammaren i 20 dygn. De största förändringarna i avloppsvattnet förekommer nu under våren när exempelvis vägsalt tränger in i avloppsledningarna och biltvättarna med sina vattenlösliga tvättmedel vaknar till liv efter vintern. Men det är sällan det är så stora mängder att vi måste vidta några omfattande åtgärder.

En utmaning för Miva i framtiden
En utmaning är att få Miva till ett företag. Just nu är det en för stor uppdelning mellan ledningsnät, vatten och avlopp.

En av Mivas ledstjärnor* som du gillar bäst
Det får bli nöjda kunder. Är inte kunderna nöjda, så måste vi lägga mycket kraft på att ta emot klagomål.

* Mivas ledstjärnor är hållbar utveckling, nöjda kunder, rationellt och kostnadseffektivt, stolta och engagerade medarbetare.

Panta mera

#28 Panta dina burkar och flaskor i butik eller på Må återvinningscentral så att de kan användas igen. Både glas och metall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

Fler miljötips