Praktik och examensarbete

Du är också välkommen att söka praktik- och examensarbete hos oss. Vi tycker det är viktigt att du får ta del av vår verksamhet och att vi samtidigt kan få nya influenser. För det är i vår bransch vi skapar förutsättningar för framtiden. Här nedan kan du läsa mer om tillgängliga examensarbeten.

Examensarbete: Implementera chatbot för kommunikation

Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) är ett kommunalt bolag. Vi på Miva ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi brinner för miljöfrågorna och arbetar för vår framtid. Vårt arbete är konkret, men många glömmer att det också är i vår bransch som de stora utmaningarna och satsningarna görs. Det behövs för att en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.

Uppdrag

Vi erbjuder nu möjligheten för en eller flera studenter att tillsammans med verksamheten implementera en självlärande chatbot för kommunikation med Mivas kunder. Chatboten är en av flera kanaler för kundkommunikation och ett sätt att öka tillgängligheten.

Teknisk lösning blir förslagsvis Azure Bot Service eller annan likvärdig tjänst.

Omfattning och innehåll

Delar som kan ingå i uppdraget:

 • Inventera verksamhetens behov
 • Sätta upp tjänsten
 • Koppla tjänsten mot olika datakällor
 • Testa tjänsten
 • Implementera tjänsten
 • Utbilda personal
 • Utveckla lösningen
 • Sätta upp en förvaltningsorganisation/plan för tjänsten
 • Med utgångspunkt i en säker lösning ur informationssäkerhets- och driftssäkerhetshänseende
 • Definiera integrationer
 • Dokumentation

Omfattning och avgränsning av examensjobbet gör vi tillsammans innan uppdragets start.

Under uppdraget kommer vi att erbjuda en handledare som kommer finnas tillgänglig ett par timmar i veckan, i kombination med månadsvisa avstämningar med utvalda delar av verksamheten. Vi kommer även att erbjuda kontorsplats, då vi tror att närhet till verksamheten är en förutsättning för ett lyckat arbete.

Start: Höstterminen 2020 eller vårterminen 2021

Kontaktperson

Frågor om exjobbet besvaras av:
Anders Palm, IT-ansvarig
anders.palm@miva.se, tel 0660-330 327, 072-512 33 08

Ansökan

I ansökan vill vi att du beskriver dig själv och din utbildning, varför du valt just den utbildningen, varför det här exjobbet intresserar dig och vad du tror att du kan bidra med. Vi vill också veta när du kan och önskar skriva ditt exjobb och hur lång tid du finns tillgänglig för detta. Ersättning utgår för exjobbet.

Ansök här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips