Kvalificerade medarbetare sökes till
VA-verken i norrland

Sök utbildningen som värnar om kretsloppet och ger jobb -Vatten- och miljöteknik

Vattenbild

Vatten är oändligt. Vatten är också människans allra viktigaste livsmedel. Därför är det också av stor vikt att det vatten vi dricker och släpper tillbaka ut i naturen har en hög renhetshalt. Där har Miva ett viktigt uppdrag - idag och i framtiden - och vi hoppas att du vill hjälpa till! Därför erbjuder Miva i samarbete med andra VA-bolag i norrland nu en utbildning till vatten- och miljötekniker.

2-årig yrkeshögskoleutbildning

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta aktivt med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den bransch utbildningen riktar sig mot är inne i en spännande utvecklingsfas och har ett stort behov av att nyanställa.

Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk.

Utbildningen ger dig även kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens.

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik är förlagd till Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.

Biogas- och processtekink på distans

För dig som vill söka dig till den växande biogasbranschen finns distansutbildningen Biogas- och processteknik som ger dig 100 YH-poäng, och är även den CSN-berättigad. Den här utbildningen sker alltså på distans och studiefarten är 50 %. Du som gått den här utbildningen har kompetens för att producera rågas från olika råämnen, förädla rågas till biogas och distribuera biogas.

I ledningsgruppen för utbildningarna finns tolv av Norrlands kommunala vatten- och avloppsreningsverk, däribland Miva i vår kommun!

Läs mer och sök utbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Panta mera

#28 Panta dina burkar och flaskor i butik eller på Må återvinningscentral så att de kan användas igen. Både glas och metall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

Fler miljötips