Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet på Miva ska tillgodose att alla anställda ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa för att därigenom bidra till en effektiv verksamhet. Ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet inom Miva. Detta innefattar även trafiksäkerheten.

Stolta och engagerade medarbetare

En av våra viktiga ledstjärnor är stolta och engagerade medarbetare. Miva är sina medarbetare, och vi strävar efter ett aktivt och hållbart ledarskap och medarbetarskap. Stolta medarbetare pratar gott om företaget, och stärker och utvecklar våra kundrelationer, vilket också starkt bidrar till långsiktig lönsamhet.

Ett friskt gäng

Miva genomför regelbundet medarbetarenkäter för att undersöka hur våra medarbetare upplever såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljö.

Den senaste medarbetarenkäten gjordes 2015 och nöjd medarbetarindex, NMI, var då 77 procent.

Bolagets frisktal motsvarar 72,4 % och vår sjukfrånvaro är låg. År 2015 var den 3,3 procent.

Ge bort en upplevelse

#23 Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t ex ett bio- eller restaurangbesök.

Fler miljötips