Jobba på Miva

Vill du ta ansvar för vår framtid? Då ska du arbeta i vår bransch. Vårt arbete är konkret, men många glömmer att det också är i vår bransch som de stora utmaningarna och satsningarna görs. Det behövs för att en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.

Vi har en urgammal produkt

Vattnet har många miljoner år på nacken och är världens viktigaste produkt. Och vi har ett ansvarsfullt uppdrag för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till. Många framtidsfrågor rör just vattnet. Vårt arbete måste därför hela tiden utvecklas i takt med nya förutsättningar och utmaningar.

Gör grön karriär

Vi blir allt mer medvetna om den stora påverkan våra sopor har på framtidens miljö. Få branscher har vuxit så mycket på kort tid som avfall och återvinning. Det är vi glada för. Vi brinner för miljöfrågorna — oavsett om det handlar om hur vi avgiftar kretsloppet eller hur vi kan göra det lätt för våra kunder att sortera avfall rätt. Avfall kommer alltid att finnas och någon måste ta hand om det på bästa sätt. Kanske du.

Miva har 107 anställda

På Sjögatan 4A i Örnsköldsvik har Miva sitt huvudkontor med kundservice och övergripande administration. Där finns även tjänstemän inom avdelningen Vatten och avlopp. Förutom på Sjögatan har Miva även personal på Må avfallsanläggning och Gålnäs vattenverk samt vid ett antal mindre arbetsplatser inom kommunen. Totalt har Miva personal på 12 olika adresser i kommunen.

I januari 2016 hade Miva 107 anställda med en medelålder på 49,9 år. Av dessa är 21 % kvinnor och 79 % män.

Läs mer om arbete och praktik på Miva i vårt informationsbladPDF (pdf, 620.7 kB)

Yrkeskategorier inom Administration

Administratör

Avdelningschef

Ekonom

Ekonomiadministratör

Ekonomichef

Funktionsledare miljö

Kommunikationsansvarig

Kundserviceassistent

Kundservicechef

Löneassistent

Personalassistent

Personalchef

VD

Yrkeskategorier inom Avfall och återvinning

Arbetsledare

Avdelningschef

Driftledare

Entreprenad- och projektansvarig

Miljöingenjör

Renhållningsarbete

Utredare

Yrkeskategorier inom Vatten och avlopp

Administratör

Anläggningsarbetare

Arbetsledare

Avdelningschef

Enhetschef

Karttekniker

Maskinist avlopp

Maskinist vatten

Miljöingenjör

Mätaravläsare

Mätartekniker

Processingenjör

Projektadministratör

Projektledare

Styr & reglertekniker

Utredare

Utredningsingenjör

VA-rådgivare

VA-strateg

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips