Varför erbjuds separat insamling av matavfall?

eparat matavfallsinsamling är ett sätt att ta tillvara all den energi som finns i vårt matavfall. 

Beslutet att Örnsköldsviks kommun ska börja samla in matavfall grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Konkret innebär det att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäring kan tas till vara. 40 procent av matavfallet ska dessutom behandlas så att också energi kan utvinnas. Det nationella målet ska vara verklighet innan 2018.

Även i avfallsplanen för Örnsköldsviks kommun finns ett mål om att minst 35 % av matavfallet ska tas omhand så att växtnäring kan nyttjas. Vidare att energiinnehållet ska tillvaratas om det är ekonomiskt rimligt.

Driftinformation

Vanliga frågor

Vilken afffärsidé har Miva?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips