Hur hanterar jag matolja och matfett?

Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon. Gör så här istället:

Om det är lite fett/olja

Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall. .

Om det är lite mer fett/olja

Samla oljan väl förpackat i t ex petflaska och släng i det gröna sopkärlet. Max 5 liter per sopkärl och tömningstillfälle.

Vanliga frågor

Vilken afffärsidé har Miva?
Läs svaret här

Besök en återvinningscentral

#31 Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt.

Fler miljötips