Hur är hårdheten på vattnet graderad?

Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.

Vanliga frågor

Vilket telefonnummer har Miva?
Läs svaret här

Dela och låna saker

#26 Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.

Fler miljötips