Får jag installera avfallskvarn?

Inte i dagsläget. Vi anser att avloppsledningar är för dålig och risken att det sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat. Läs mer

Vanliga frågor

Hur många ledamöter sitter i Mivas styrelse?
Läs svaret här

Lämna till second hand

#4 Lämna dina gamla och hela saker till second hand eller sälj dem på internet istället för att slänga dem. Möbler kan du t ex lämna på Startpunkten på Må återvinningscentral så renoveras dem och säljs som "nya".

Fler miljötips