Frågor och svar om Miva

Klicka på en fråga för att visa dess svar.

 • Varför har jag fått en högre faktura än vanligt?
  Den första fakturan efter att du fått en fjärravläst vattenmätare kan ibland vara högre än vanligt. Om det var länge sedan du senaste rapporterade mätarställningen till oss kan skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den förbrukning som du faktiskt haft bli stor. Har du förbrukat mer än beräknat kommer du att faktureras ett högre retroaktivt belopp på fakturan. Samma sak gäller om du nyligen rapporterat en mätarställning till oss. Om du förbrukat mindre än beräknat får du istället tillbaka pengar på fakturan.
 • Min slambrunn ska tömmas men vägen är dålig, vad gör jag?
 • Jag bor i villa, men på fakturan står det lägenhetsavgift. Varför då?
  Den fasta årliga avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i en grundavgift och en lägenhetsavgift. Varje villa och bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.Här kan du se alla delar av fakturan.
 • Är dricksvattnet helt fritt från bakterier?
  Nej, dricksvatten är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvatten produceras i vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall och näringsfattig, vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är naturligt.   
 • Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?
  Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.
 • Hur är hårdheten på vattnet graderad?
  Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.
 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?
  I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också. Läs mer
 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun klorerat?
  Nej, Miva tillför inte klor i något av sina vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.
 • Finns det något man kan göra för att minska kalkhalten i vattnet?
  Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedaren.
 • Hur får man bort kalkbeläggningar?
  Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller fosforsyra användas.
 • Hur kan jag få bort eventuellt klor i tappkranen?
  Det är normalt och helt onödigt att försöka ta bort den lilla klormängd som finnns kvar i tappkranen. Om man har speciella skäl kan man låta vattnet stå i rumstemperatur över natten, då försvinner det mesta. En liten nypa askorbinsyra i en liter vatten tar bort det direkt.
 • Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?
  För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer med vid inköpstillfället. För äldre maskiner får man prova sig fram tills man blir nöjd med diskresultatet.
 • Är det säkrast att skaffa ett vattenreningsfilter för att få bra kranvatten?
  Nej, inte om du har dricksvatten från en kommunal anläggning. Den kommunala dricksvattenförsörjningen står under strikt kontroll och svenskt dricksvatten har en hög och jämn kvalitet. Filter och andra anordningar som marknadsförs har visat sig försämra dricksvattenkvaliteten, bland annat genom att tillföra tungmetaller och/eller främja tillväxten av mikroorganismer (till exempel bakterier). Om du har egen brunn kan du behöva ta bort vissa ämnen, till exempel järn (Fe), som det kan finnas för mycket av, eller förändra pH-värdet för att ledningar och utrustning inte ska korrodera (fräta sönder). Skötseln av filtret är mycket viktig.
 • När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?  
  Hushåll med kommunalt dricksvatten behöver inga vattenfilter. Ett filter skiljer av vissa av de ämnen som finns i vattnet i låga halter. Med tiden kan det dock bli ansenliga mängder. Gränsvärdet för järn i dricksvatten från kommunala anläggningar är 0,20 mg/liter Fe (järn). Dessa halter ska normalt inte ge några problem. Men under ett helt år i en familj med en årsförbrukning på 150 kubikmeter, kan det tillsammans med till exempel kalk (Ca) bli avsevärda mängder som samlas i filtret. Det kan uppfattas som "skräp". I ett filter som sitter i rumstemperatur kan mikroorganismer föröka sig. Det kan i sin tur leda till att vattnet får höga bakteriehalter.   
 • Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är fel?
  Det har kommit in luft i vattnet. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta kundservice.
 • Varför kliar det när jag har duschat?
  Det beror egentligen inte på vattnet utan på att huden är uttorkad. Var sparsam med tvål och använd fuktkräm.
 • Vattnet är rödbrunt/brunt (missfärgat, grumligt). Vad är fel?
  Det beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.
 • Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?
  Kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som hänt och vad man bör göra.
 • Vattnet är grått/svart, vad är fel?
  Det är Mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta kundservice.
 • Varför luktar det lite unket av vattnet på morgonen?
  Vatten som står i fastighetens ledningar över natten värms upp till rumstemperatur. Det kan gynna ofarliga mikroorganismer som orsakar lukt. Spola ur ledningen på morgonen innan vattnet används.
 • Vad är det för beläggning som blir när man kokar vatten i en kastrull?
  Det är kalk som fälls ut när vattnet hettas upp.
 • Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?
  Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Tänk på att inte överdosera. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Ett tips är att välja ett diskmedel som är miljömärkt.
 • Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?  
  Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.
 • Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?  
  Om dricksvattnets utseende, smak eller lukt avviker från det normala är detta en signal om att det är något fel, mer eller mindre allvarligt. Men det finns också många kvalitetsbrister som bara kan konstateras först efter avancerade analyser på laboratorium.
 • Kan jag dricka ur trädgårdsslangen om jag blir törstig?
  Helst inte. Det är inte säkert att du blir sjuk, men du får ett sämre vatten än om du tar det ur kranen. Det beror på att vattnet kan förorenas av ämnen som löses ut ur slangen och mikroorganismer kan frodas i de små sprickor som uppstår i slangen. Om solen värmer slangen och om vatten blir stående kvar i slangen ökar risken för att vattnet ska förorenas. Vatten ur kranen är alltid bäst.
 • Kan jag dricka varmvattnet direkt ur kranen?  
  Nej, det bör du inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.  
 • Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?
  Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

  Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

  Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.  


 • Är det bättre att dricka vatten på flaska än kranvatten?
  Nej. För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan dock innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Det är däremot stor prisskillnad på de två typerna av dricksvatten. En liter vatten på flaska kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Kranvattnet får man dessutom levererat direkt i kranen dygnet runt, samt borttransporterat och renat vid avloppsreningsverket. Sedan är det naturligtvis en smaksak om man tycker det är festligare att dricka ett kolsyrat vatten.
 • Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?
  Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.
 • Vad är reningsverket byggt för att rena avloppsvattnet från?
  Avloppsreningsverk byggdes i huvudsak för att rena från toalettpapper och annat skräp samt näringsämnen som fosfor. Anledningen var att stränder och vikar påverkades synligt av utsläppen. Läs mer
 • Får man hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?
  Nej, vattenbaserade färger innehåller även de farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet!Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland hushållssoporna. Du kan sedan tvätta penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av den klara vattenfasen. Lämna färgslammet till återvinningscentralen. De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.
 • Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?
  Generellt har vi sett att all fordonstvätt medför för höga utsläpp av metaller och oljehaltiga ämnen till avloppsledningsnätet. Det innebär att all fordonstvätt behöver en intern rening för att klara utsläppskraven.
 • Får jag installera avfallskvarn?
  Inte i dagsläget. Vi anser att avloppsledningar är för dålig och risken att det sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat. Läs mer
 • Är ledningarna som dricksvattnet transporteras i rena?  
  Ledningarna påverkas med åren av vattnet som passerar igenom dem. Det vanligaste ledningsmaterialet i Sverige är gjutjärn. En del vatten kan ge lösa avsättningar av till exempel järn. Ett välplanerat underhåll omfattar systematiska spolningar för rengöring. Andra vatten ger fasta avlagringar på ledningsväggen. Trots noggranna undersökningar av sådana avlagringar i över hundra år gamla järnledningar, har man inte hittat något som visar att de skulle kunna orsaka tillväxt av mikroorganismer. I ledningsnät med fasta avlagringar gäller det att hålla en vattenkvalitet som gör att avlagringarna inte löses upp. Andra ledningsmaterial, som till exempel gummi, har visat sig kunna ge omfattande kvalitetsstörningar. Det finns exempel på gummiledningar som innehållit hela ekosystem med större organismer. Gummi som ledningsmaterial används inte idag. Ledningar byts ut efterhand som de åldras och inte längre uppfyller de höga krav som ställs på dem. Det kallas ledningsförnyelse och pågår kontinuerligt.
 • Vad är det som orsakar konstiga ljud och smällar i ledningsnätet?  
  När vattnet strömmar fram i en ledning har det en levande kraft. Om vattnets snabba framfart plötsligt stoppas genom att till exempel en pump stängs av tvärt, ger "tvärbromsningen" kraftiga tryckvariationer, så kallade tryckslag. Det är vad som kan hända om man snabbt stänger en ettgreppsblandare eller när tvättmaskinen automatiskt tar in vatten under tvättningen. Vid olyckliga omständigheter, till exempel snabb strömning, hastiga stopp eller olämpligt ledningsmaterial kan tryckslaget bli så kraftigt att det orsakar brott på ledningen.
 • Hur felanmäler jag problem med vatten och avlopp?
  Ring Miva på vårt särskilda nummer för felanmälan, 0660-330 330. Det numret kan du ringa dygnet runt!
 • Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvatten-ledningar. Hur görs de rena efteråt?
  Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord. När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för att därefter renspolas igen.    
 • Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?
  Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Den gyllene regeln är därför att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

 • Hur gör man med färgskvättar och penslar som måste rengöras?
  Överblivna färgskvättar ska lämnas till en återvinningscentral. De kan även lämnnas till vissa färgbutiker. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Urskrapade och dropptorra målarburkar sorteras däremot som förpackning på en återvinningsstation. Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.
  Penseltvätt
  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten. 
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral. 
  Tips!Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.
 • Hur läser jag av vattenmätaren?
  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren.Du kan sedan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen via vår e-tjänst genom att logga in på Mina sidor på vår hemsida. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.Om du har fått en fjärravläst vattenmätare installerad ska du inte läsa av mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.
 • Hur rapporterar jag vattenmätarställningen?
  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren.

  Du kan sedan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen via vår e-tjänst genom att logga in på Mina sidor på vår hemsida. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.


 • Vilken tid på dagen tömmer ni mitt sopkärl?
  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen. Om det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess att vi tömt det.
 • Hur går vägningen av hushållssopor till?
  Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, vägs och sedan vägs det en gång till när det är tömt. Vikten registreras tillsammans med identitetsbrickan på kärlet och förs över till en dator i bilen. Det är med andra ord mellanskillnaden som registeras och du betalar inte någon viktavgift för sopor som av olika anledningar blir kvar i kärlet. Läs mer
 • Hur vet jag när sopbilen kommer?
  Enklast använder du vår nya sökfunktion som finns på startsidan. Skriva bara in din adress och få besked om vilken dag sopbilen beräknas komma. Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen. Om det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess att vi tömt det.Klicka för använda sökfunktionen
 • Jag misstänker att min granne har slängt avfall i mitt sopkärl. Vad kan jag göra?
  Du ansvarar för ditt sopkärl. Vad du kan göra är att köpa ett kärllås av oss. Läs mer
 • Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?
  Om du har ställt ut kärlet i rätt tid, låt det stå tills vi har tömt det då vi på grund av oförutsedda händelser kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten.  
  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen och det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen.Den som tömmer sopkärlet rapporterar på exakt klockslag varför ett kärl inte har tömts. Det kan till exempel bero på att kärlet står på fel plats eller är felvänt. Kontakta vår kundservice för att få information om varför ditt sopkärl inte har tömts. Du kan då antingen beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.Vid halt väglag eller kraftigt snöfall kan tömningen bli försenad. Låt alltid kärlet stå till dess att vi tömt det, vilket i extrema fall kan bli flera dagar senare än normalt.Tänk på att skotta och sanda bredvid och under ditt sopkärl. Vid dragväg, som innebär att vår entreprenör hämtar kärlet, ska även dragvägen vara skottad och sandad.
 • Hur mycket får ett sopkärl väga?
  Kärlet får maximalt väga 70 kg oavsett storlek på kärlet (190L 370L eller 660 L).
 • Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?
  Du kan kontakta vår kundservice och beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.
 • Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?
  Enklast gör du det direkt här via vår självservice. Du kan också kontakta vår kundservice. Vi byter ditt sopkärl inom tre veckor. Standardstorleken är 190 liter, men du kan också välja 370 liter. Kostnaden för att byta sopkärl debiteras enligt fastställd taxa. Observera att storleken på kärlet påverkar hämtningskostnaden. Läs mer om taxan för hushållsavfall
 • Mitt sopkärl har gått sönder. Hur gör jag?
  Kontakta vår kundservice. Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage.
 • Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?
  Du bestämmer själv när du vill ha ditt avfallskärl tömt. Vill du inte att kärlet ska tömmas, ställ inte ut det på uppsamlingsplatsen på tömningsdagen. Har du kärlet permanent på en uppsamlingsplats ska du vända kärlet åt andra hållet, det vill säga handtaget/gångjärnen mot vägen.
 • Tjänar Miva pengar på mina hushållssopor?
  Många tror felaktigt att Miva tjänar pengar på de hushållssopor vi samlar in. I själva verket har Miva stora kostnader för att ta om hand avfallet, och enligt självkostnadsprincipen får Miva inte tjäna pengar på dina sopor.För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Vad är det då dessa avgifter ska täcka? Grundavgiften täcker våra kostnader för ett kärl, avfallsplanering, administration och service. Här ingår också att tillhandahålla våra återvinningscentraler. Grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade.Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och kärl. Avgiften täcker våra kostnader för att hämta ditt hushållsavfall.Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som du lämnat i kärlet. Avgiften täcker våra kostnader för behandling av avfallet via förbränning och energiåtervinning. För att motivera källsortering är viktavgiften högre än behandlingskostnaderna. Den mellanskillnaden skulle annars ha ingått i grundavgiften.Det avfall som Miva kan sälja vidare är visst grovavfall, exempelvis trä- och metallavfall. Den intäkten finansierar i sin tur delar av återvinningscentralens kostnader.
 • Vad kostar det att få grovavfall hämtat från sin fastighet?
  Merparten av våra kunder väljer att själv lämna grovsopor/ vitvaror/ elektronik på våraåtervinningscentraler. För den som saknar bil finns dock möjlighet att beställa hämtning som debiteras med en administrativ avgift. I priset ingår att du får lämna upp till fem kollin. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en barnvagn eller ett par skidor. Denna mycket subventionerade tjänst gäller kunder på fastlandet och norra Ulvön.Klicka på nedanstående länkar för aktuell avgift.Hämtning av grovavfall
  Hämtning av vitvaror och elektronik

 • När har återvinningscentralerna öppet?
  Vi har fem återvinningscentraler med olika öppettider. Återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum har öppet en dag varje vecka, kl 13-20. Under vår och höst har vi utökat öppettiderna för återvinningscentralerna i Bjästa och Björna.
  Längst ner på alla sidor på webbplatsen kan du enkelt se vilka öppettider som gäller idag och klicka på namnet på återvinningscentralen för att se veckans öppettider för varje enskild återvinningscentral.
  Må återvinningscentralBjästa återvinningscentral
  Björna tillfälliga återvinningscentral
  Bredbyn återvinningscentral
  Husum tillfälliga återvinningscentral
 • Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
  Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för hygienens skull. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under rinnande varmvatten.  
 • Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?
  Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt. Läs mer om hur du sorterar
 • Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?
  Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller för post-it-lappar. Kuvert och post-it-lappar lägger du i soppåsen som går till förbränning där avfallet omvandlas till energi.
 • Var ska man lämna nagellack och hårspray?
  Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral.
 • Hur hanterar jag matolja och matfett?
  Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon. Gör så här istället:Om det är lite fett/oljaTorka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall. .Om det är lite mer fett/oljaSamla oljan väl förpackat i t ex petflaska och släng i det gröna sopkärlet. Max 5 liter per sopkärl och tömningstillfälle.
 • Vi har blöjbarn och undrar hur vi gör för att få reducerad taxa?
  I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort. Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner
 • Jag använder inkontinensskydd. Hur gör jag för att få reducerad taxa?
  I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort.Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner
 • Varför kan man inte längre ansöka om reducerad viktavgift?
  I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort.Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner
 • Hur vet jag när slambilen kommer?
  Enklast använder du vår sökfunktion som finns på startsidan. Skriva bara in din adress och få besked om när slambilen beräknas komma.Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.Klicka för använda sökfunktionen
 • Vad ska jag tänka på när jag beställer slamtömning på vintern?
  Visst går det att tömma slambrunnen på vintern. För att underlätta tömningen och göra arbetsmiljön säker för våra slambilschaufförer så finns det några saker att tänka på:
  • Vägen till slambilens uppställningsplats ska vara snöröjd och sandad och vara minst 3 meter bred.
  • Även stigen/vägen fram till slambrunnen ska vara snöröjd och eventuellt sandad.
  • Brunnen/tanken ska vara utmärkt med en käpp, flagga, plogpinne eller liknande så att den är synlig för chauffören.
  • Provöppna locket till brunnen/tanken så att det inte frusit fast.
  Om slambilschauffören inte kan tömma brunnen på grund av dåliga vägförhållanden, eller en brunn som inte går att hitta eller öppna, så kommer vi att debitera en framkörningsavgift.
  Läs mer om slamtömning och praktiska regler.
 • Vad är matavfall?
  Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Exempel på matavfall är matrester (tillagade eller råa); bröd, kex, kakor och bullar; grönsaker, rotfrukter och frukt; kaffesump och kaffefilter; tesump och tepåsar; ris, mjöl och pasta; ägg och äggskal; skal från skaldjur; mindre ben från kött, fisk, fågel; popcorn, godis och choklad; blommor och blad (inte jord).

 • Varför erbjuds separat insamling av matavfall?
  eparat matavfallsinsamling är ett sätt att ta tillvara all den energi som finns i vårt matavfall. Beslutet att Örnsköldsviks kommun ska börja samla in matavfall grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Konkret innebär det att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäring kan tas till vara. 40 procent av matavfallet ska dessutom behandlas så att också energi kan utvinnas. Det nationella målet ska vara verklighet innan 2018.Även i avfallsplanen för Örnsköldsviks kommun finns ett mål om att minst 35 % av matavfallet ska tas omhand så att växtnäring kan nyttjas. Vidare att energiinnehållet ska tillvaratas om det är ekonomiskt rimligt.
 • Kommer flerfamiljshus att kunna sortera sitt matavfall separat?
  Ja, men det är fastighetsägaren som fattar beslut om fastigheten ska ha separat matavfallsinsamling. Miva kommer att informera och stötta ägare till flerfamiljshus för att finna bra och praktiska lösningar. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.

 • Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost när Miva erbjuder seprat kärl för matavfall?
  Du som redan har eller önskar lägga ditt matavfall i en egen hemkompost kan göra det, och ska då endast ha ett grönt sopkärl. Du som har eller planerar skaffa hemkompost måste precis som tidigare anmäla detta till kommunens Miljö- och hälsoenhet.

 • Erbjuds även fritidshus möjlighet till separat insamling av matavfall?
  Nej, under införandeperioden 2014-2017 kommer fritidshus inte att erbjudas möjlighet till separat insamling av matavfall. Efter 2017 kommer Miva att utvärdera och bedöma om fritidshus ska ha möjlighet till separat insamling av matavfall.

 • Blir avfallstaxan högre när matavfall börjar sorteras separat?
  Nej, tvärtom. Eftersom vi vill bidra till att uppnå Sveriges nationella miljömål har taxan konstruerats för att uppmuntra så många som möjligt att sortera matavfallet separat. Den som väljer att göra det får en halverad viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Den som inte gör något val behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare. Taxans slutliga utformning har beslutats av kommunfullmäktige i april 2014 och finns publicerad på vår webbplats miva.se.

 • Får jag ytterligare ett sopkärl om jag vill sortera matavfall separat?
  Ja, det nuvarande gröna sopkärlet kompletteras med ett brunt 140-literskärl för matavfall.
 • Jag vill sortera matavfall separat, hur gör jag?
  För att underlätta införandet av separat matavfallsinsamling har kommunen delats in i sex områden och våren 2017 ska separat insamling av matavfall ha erbjudits villor och flerbostadshus i hela kommunen.Vi har en preliminär områdesindelning, med reservation att förändringar kan ske under resans gång.Genom det informationsbrev som kommer i brevlådan märker du som är fastighetsägare (dock ej företag) när vi erbjuder insamling av matavfall i ditt område.Förutom praktisk information om insamling av matavfall fungerar i praktiken så medföljer även en valblankett. Eftersom det är frivilligt att sortera ut matavfallet separat krävs nämligen ett aktivt val av dig som kund. Tänk på att returnera valblanketten till Miva inom angiven tid för att du ska hinna få kärlet innan vi börjar med sparat insamling av matavfall i ditt område. För den som inte gör något val fungerar det gröna sopkärlet precis som vanligt.
 • Jag har så lite matrester, måste jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?
  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Om du inte aktivt väljer ett brunt kärl fortsätter du att använda ditt gröna kärl precis som vanligt. Vår målsättning är såklart att minimera avfallsmängderna, men ofta blir det mer matavfall än man tror. De flesta av oss får matavfall i form av kaffesump/kaffefilter, fruktskal, äggskal och lite matrester. Även lite matavfall kan göra nytta. En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil.
 • Är det inte svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?
  Nej, det är enkelt. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen som är avsedd för matavfall och som ingår i abonnemanget. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa. Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt. Lägg sedan papperspåsen i det bruna kärlet.

 • Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
  Ett sommarväder vi uppskattar gör det extra viktigt att hantera soporna på rätt sätt för att förhindra besvärande flugor och problem med lukt.Det främsta tipset är att byta påse ofta även om den inte är full – minst var tredje dag. Eftersom det inte är någon hämtningsavgift för det bruna kärlet rekommenderar vi också att du tömmer det vid varje tömningstillfälle. Så underviker du lukt
  • Skölj räkskal och lägg i tidningspapper innan du lägger skalet i påsen.
  • Lägg fiskrens och räkskal i frysen och släng det i samband med tömning av sopkärlet.
  • Knyt påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Ställ sopkärlet på en skuggig plats och gärna utomhus istället för i ett soprum/skåp, så att det ventileras ordentligt.
  • Låt locket stå på glänt så att det kommer luft in i kärlet.
  • Tvätta kärlet invändigt efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i botten. Flugorna trivs inte i varken sur eller basisk miljö.
  Så underviker du fukt
  • Använd alltid Mivas påshållare om du sorterar matavfall separat. Påshållaren gör att påsen luftas. Hink eller plastpåse göra att papperspåsen blöter igenom.
  • Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg några tidningssidor i botten på påsen.
  • Släng hushållspapper och använda servetter tillsammans med matavfallet som suger upp en hel del av det fuktiga i påsen.
  • Låt kaffesump torka till en stund innan du slänger den i påsen.
  • Knyt påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Blir papperspåsen för matavfall överfull och svår att rulla ihop kan du trä ytterligare en papperspåse över så att det blir tätt.
  Här hittar du fler tips om hur du tar hand om sitt sopkärl
 • Kan det uppstå lukt från matavfallet i köket och ute vid sopkärlet?
  Många kommuner har redan börjat samla in matavfall och erfarenheter från dem är att det faktiskt luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse. Dessutom slänger vi matavfall i sopkärlet redan idag där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet. Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.
 • Hur ofta kommer det bruna kärlet för matavfall att tömmas?
  Det bruna kärlet kommer att tömmas enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar där matavfall och övrigt restavfall kan samlas in i två separata fack vid samma tömningstillfälle.

 • Vilket matavfall ska man lägga i det bruna kärlet?
  I papperspåsen lägger du matavfall, det vill säga allt som blir över då du lagar mat eller har ätit.Detta kan du lägga i papperspåsen
  • Matrester (tillagade eller råa)
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Grönsaker, rotfrukter och frukt
  • Kaffesump och kaffefilter
  • Tesump och tepåsar
  • Ris, mjöl, pasta
  • Ägg och äggskal
  • Skal från skaldjur
  • Mindre ben från kött, fisk, fågel
  • Popcorn, godis och choklad
  • Blommor och blad (inte jord)
  Detta är exempel på vad som inte ska läggas i papperspåsen
  • Tobak – fimpar och snus
  • Tuggummi
  • Mjuk plast/plastfolie
  • Jord, lera, sand och grus
  • Kattsand
  • Blöjor
  • Bindor och tamponger
  • Textilier
  • Dammsugarpåsar
  • Grillkol och aska

 • Vad gör jag om påsarna till matavfallet tar slut?
  Den årliga leveransen av papperspåsar upphör och ersätts med fler och mer tillgängliga platser där påsar kan hämtas. Du kan hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Du kan även hämta fler påsar i ett antal utvalda livsmedelsbutiker runt om i kommunen. Här kan du se var du kan hämta fler matavfallspåsar.Fastighetsägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan beställa extra matavfallspåsar för leverans till en kostnad genom att kontakta Mivas kunderservice.
 • Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?
  Går det bruna kärlet sönder anmäler du det till kundservice, så kommer vi och byter ut kärlet. Det fungerar på samma sätt som om det gröna kärlet skulle gå sönder. Går påshållaren sönder kan du hämta en ny på Mivas återvinningscentraler samt hos vår kundservice på Sjögatan 4A. Där kan du även hämta flera papperspåsar om du årsförbrukning skulle ta slut?

 • Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?
  Har du inte använt ditt kärl under sex månader kommer vi att informera dig om detta. Om du ändå inte använder ditt bruna sopkärl och får fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer också att hämta tillbaka det bruna kärlet.

 • Vad händer med matavfallet som sorteras separat i brunt kärl?
  Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till exempelvis skogen.
 • Andra kommuner har plastpåsar till matavfallet, varför inte Örnsköldsvik?
  Vissa kommuner har valt att använda en påse av majsstärkelse till matavfallet. Påsen påminner om en plastpåse, men bryts ner fortare än en vanlig plastpåse.Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i t ex majsstärkelsepåsar ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du endast använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad. Majsstärkelsepåsen består endast av cirka 50 % majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara.Papperspåsen ventilerar dessutom bättre, vilket minskar fukten från matavfallet. Det gör att påsens vikt minskar, vilket ger färre tunga transporter. Papperspåsen är dessutom välbeprövad och används i 79 % av de kommuner i Sverige som redan har matavfallsåtervinning. Analyser visar att det är mindre felsortering när papperspåsar används.Se film från vår påsleverantör om varför och hur du använder papperspåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vilken afffärsidé har Miva?
  Miva ska på ett rationellt, kostnadseffektivt och hållbart sätt leverera dricksvatten samt ta hand om avloppsvatten och hushållsavfall utifrån krav och förväntningar hos kunder och ägare. Miva är även en resurs för behandling och förädling av verksamhetsavfall.
 • Vilken verksamhet ansvarar Miva för?
  Miva ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Dessutom är vi en resurs för behandling och förädling av verksamhetsavfall.
 • Vilket telefonnummer har Miva?
  Kundservice har telefonnummer 0660-330 400. Växeln har telefonnummer 0660-330 300. Numret till vår felanmälan som har öppet dygnet runt är 0660-330 330.
 • Hur många ledamöter sitter i Mivas styrelse?
  Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter.
  Presentation av Mivas ledning och styrelse
 • När bildades Miva?
  Miva tog över verksamheten från tekniska kontoret, Örnsköldsviks kommun, den 1 januari 2009.
 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus?
  Ja, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.
 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt obebodda hus?
  Ja, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.
 • Vem står för abonnemanget för va och hushållsavfall när jag hyr ett hus?
  Vi vill alltid ha en lagfaren ägare på våra abonnemang. Om huset hyrs ut kan vi i undantagsfall registera en avvikande fakturaadress. Däremot är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att avgifter för vatten och hämtning av hushållsavfall betalas. I de fall avgifterna inte betalas går kravet alltid till fastighetsägaren.
 • Behöver jag kontakta Miva vid flytt?
 • Behöver jag läsa av vattenmätaren vid flytt?
  Har du kommunalt vatten och avlopp så anmäler du flytt för det samtidigt som du gör din flyttanmälan. Tänk på att du måste läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten för flytt och överlåtesle.
  Blankett för flytt och överlåtelsePDF (pdf, 227 kB)

 • Vad gör jag med sopkärlet vid flytt?
  Sopkärlet tillhör fastigheten, vilket innebär att någon annan ska ta över ditt sopkärl när du flyttar. Tänk därför på att alltid tvätta och fräscha upp kärlet innan du flyttar.
  Så tar du hand om ditt sopkärl
 • Måste jag anmäla adressändring till Miva?
  Ja, du måste alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik via exempelvis folkbokföringen. Inför din flytt måste du anmäla din flytt till Miva. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten för flytt och ägarbyte här på vår webbplats. Om vi inte får veta att du flyttar står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress. När Miva får vetskap om att ett ägarbyte har skett görs en avstämning mot fastighetsregistret för att kontrollera datum för lagfart. Därefter görs eventuell justering av de avgifter som förfallit efter datum för lagfart. Om du har uppgifter på den som köpt huset tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i flyttanmälan.
  Blankett för flytt och överlåtelsePDF (pdf, 227 kB)

 • Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?
  Du kontaktar Miva för att registrera abonnemanget som ett dödsbo samt uppger namn och adress till någon som ansvarar för dödsboet. Det innebär att fakturor fortsättningsvis kan betalas från dödsboet.

  Om inte detta görs kommer fakturorna att fortsätta att skickas i den avlidnes namn och adress. När betalning inte inkommer går fakturorna vidare till det företag som sköter Mivas kravverksamhet och inkassokrav kommer att skickas ut.


 • Jag har nästan inga sopor, kan jag slippa betala för sophämtning?
  Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Örnsköldsviks kommun har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till Miva, vilket innebär att man är skyldig att ha ett abonnemang hos Miva. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.
 • Kan jag säga upp mitt va-abonnemang?
  Abonnemang för vatten och/eller avlopp till en fastighet kan inte sägas upp, det vill säga kopplas bort från det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet, om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster. Lagen säger att fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde eller om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt. Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.
  Blanketter och informationsmaterial

 • Kan jag säga upp abonnemanget för hushållsavfall?
  Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.
 • Vad är en e-faktura eller elektronisk faktura?
  En elektronisk faktura är ett alternativ till den vanliga pappersfakturan. E-fakturan går elektroniskt direkt till din internetbank. Eftersom all information finns på fakturan behöver du inte knappa in några uppgifter själv. Kontrollera bara uppgifterna och godkänn fakturan.
 • Hur anmäler jag mig till e-faktura?
  Så här fungerar det:
  • Möjligheten att betala med e-faktura kräver att du är ansluten till en internetbank.
  • I internetbanken, hos den bank du använder, anmäler du dig till de företag du vill ha elektronisk faktura från, i det här fallet Miva eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik. Detta görs ofta från något som heter "Beställ tjänster", "Anmäl elektronisk faktura" eller något liknande.
  • När du sedan får en faktura från Miva får du ett meddelande i din internetbank. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket konto du vill betala från och signerar som vanligt.
  • När din elektroniska faktura är betald lagras den i din internetbank.

  Är du osäker eller har problem med att anmäla att du vill ha e-faktura från Miva, kontakta din bank.


 • Vad kostar e-faktura för mig som internetbankskund?
  Tjänsten är kostnadsfri, det vill säga den ingår i tjänsterna som finns i internetbanken. Någon form av bastjänst hos internetbanken är ett krav. Kontakta din bank för mer information.
 • Hur använder jag e-faktura?
  När du loggar in på din internetbank får du besked om några nya e-fakturor har mottagits. Klicka på den elektroniska fakturan så får du upp den på skärmen. Kontrollera uppgifterna och godkänn med ett klick. Räkningen betalas då på förfallodagen.
 • Hur ser e-fakturan ut?
  Ungefär som den vanliga pappersfakturan, dock utan inbetalningskort.
 • När får jag min e-faktura?
  E-fakturor skickas ut vid samma tidpunkt som de vanliga fakturorna. Eftersom postgången uteblir kan de bli tillgängliga någon dag tidigare.
 • Får jag hem en pappersfaktura om jag har e-faktura?
  Nej, e-fakturan finns bara på din Internetbank. Du måste själv gå in på internetbanken för att se den. Om du vill kan du själv skriva ut den.
 • Hur säker är e-faktura?
  Säkerhetskraven på alla banktjänster är väldigt höga. E-faktura är inget undantag. Tjänsten har utvecklats med genomgående höga säkerhetskrav.
 • Hur gör jag om något är fel på fakturan?
  Kontakta kundservice så reder vi ut frågetecknen.
 • Kan jag begära rotavdrag för tjänster som Miva utför, t ex från- och återinkoppling av vatten?
  Nej, enligt Skatteverket får du bara göra rotavdrag för arbete som görs inom den egna fastigheten. Om Miva utför en återinkoppling av vattnet utanför din fastighetsgräns, där avstängningsventilen som regel är placerad, kan du inte begära rotavdrag för detta.
 • Jag har fått mitt vatten avstängt på grund av obetald räkning. Hur snart kopplas vattnet på efter att jag har betalat?
  Efter att du informerat Miva om att du betalat din vattenräkning och du kan uppvisa kvitto på detta, kopplar vi på vattentillförseln inom 48 timmar.
 • Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?
  Vid utebliven betalning tvingas Miva tyvärr koppla bort vattnet till din fastighet. För att få vattnet påkollat måste du dels betala din skuld, dels betala en särskild återinkopplingsavgift.För att så snabbt som möjligt få vattnet återinkopplat ska du tänka på detta:
  • Miva samarbetar med inkassoföretaget Visma Collectors AB och det är till Visma du ska betala din skuld. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703 . Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice.
  • Tänk på att återinkoppling av vatten kostar 1 600 kr och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.
  • All kommunikation gällande frånkoppling av vatten ska göras med Visma Collectors.
  • Inom 48 timmar från det att Visma Collectors informerat Miva om att skulden är betald återinkopplas vattnet till din fastighet.
  Visma Collectors nås på telefon 0470-74 56 00 och deras öppettider är vardagar 08.00-16.30.  Om egen återinkoppling sker ses det som en brottslig handling som kommer att polisanmälas av Miva.
 • Jag har fått en faktura från Visma, varför då?
  Visma Collectors AB är ett inkassoföretag och en samarbetspartner till Miva. Du har fått fakturan från Visma för att du inte betalat en faktura till Miva. När en faktura inte betalats lämnar Miva nämligen över ärendet till Visma Collectors. I och med att du fått en faktura från Visma, så är det till Visma du ska betala din skuld. Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703 och Visma nås på telefon 0470-74 56 00. Deras öppettider är vardagar 08.00-16.30.  Tänk på att återinkoppling av vatten kostar 1 600 kr och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.Mer om fakturafrågor

Handla i lösvikt

#15 Köp varor i lösvikt och slipp onödiga förpackningar. Färre förpackningar blir det också om du väljer att köpa större ekonomiförpackningar.

Fler miljötips