Fakta i korthet

Här hittar du korta fakta om Miva. Informationen gäller för år 2016.

Om Miva

Ägare

Rodret (moderbolag i en bolagskoncern som ägs av Örnsköldsviks kommun)

Dotterbolag

Domsjö Vatten AB

Antal anställda

103

VD

Gerth Mattebo

Affärsområden

Avfall och återvinning, Vatten och avlopp

Omsättning

195,4 MSEK

Resultat

15,4 MSEK

 

 

Vatten och avlopp

 

Antal kunder

15 294

Vattenledningar

94 mil

Spillvattenledningar/avlopp

57 mil

Dagvattenledningar

15 mil

Vattenreservoarer

33

Vattenverk

25

Tryckstegringsstationer

38

Avloppsreningsverk

30

Pumpstationer

103

Levererat dricksvatten

4 600 000 m³

Renat avloppsvatten

6 800 000 m³

Elförbrukning

10 180 000 kWh

 

 

Avfall och återvinning

 

Antal kunder

22 417

Hushållsavfall

7 995 ton

Matavfall

1 036 ton

Antal utställda sopkärl

31 385

Tömningar i snitt per dag

1 696

Avfall till Må återvinningscentral

11 646 ton

Avfall till Bjästa återvinningscentral

Öppnade februari 2018

Avfall till Björna återvinningscentral

Öppnar hösten 2018

Avfall till Bredbyn återvinningscentral

Öppnade februari 2018

Avfall till Husum återvinningscentral

Öppnar hösten 2018

Avfall med producentansvar

4 801 ton

Avfall till återvinning

677,1 ton

Avfall till förbränning

19 321,4 ton

Avfall till deponi

1 949,8 ton

Farligt avfall från hushåll

91,8 ton

Sidan publicerad 2018-02-15

Vanliga frågor

Vilken verksamhet ansvarar Miva för?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips