Fakta i korthet

Här hittar du korta fakta om Miva. Informationen gäller för år 2020.

Om Miva

Ägare

Rodret (moderbolag i en bolagskoncern som ägs av Örnsköldsviks kommun)

Dotterbolag

Domsjö Vatten AB

Antal anställda

111

VD

Gerth Mattebo

Affärsområden

Avfall och återvinning, Vatten och avlopp

Omsättning

229,7 MSEK

Resultat

-4,3 MSEKVatten och avlopp


Antal kunder

15 500

Vattenledningar

95 mil

Spillvattenledningar/avlopp

56 mil

Dagvattenledningar

15 mil

Vattenreservoarer

33

Vattenverk

25

Tryckstegringsstationer

40

Avloppsreningsverk

30

Pumpstationer

156

Levererat dricksvatten

4 400 000 m³

Renat avloppsvatten

10 400 000 m³

Elförbrukning

8 100 000 kWhAvfall och återvinning


Antal kunder sophämtning

32 000

Antal kunder slamtömning

7 800

Matavfall

1 842 ton

Restavfall

6 978 ton

Avfall till Må återvinningscentral

11 213 ton

Avfall till Bjästa återvinningscentral

1 389 ton

Avfall till Björna återvinningscentral

570 ton

Avfall till Bredbyn återvinningscentral

845 ton

Avfall till Husum återvinningscentral

710 ton

Förpackningar och returpapper

4 942 ton

Grovavfall till materialåtervinning

1 638 ton

Grovavfall till energiåtervinning

7 293 ton

Avfall till deponi

547 ton

Farligt avfall från hushåll

761 ton

Till årsredovisningarar

Driftinformation

Spola snålt

#39 Om du inte har en snålspolande toalett kan du minska vattenförbrukningen genom att lägga något som tar upp volym i vattenbehållaren, till exempel en flaska med vatten.

Fler miljötips