Fakta i korthet

Här hittar du korta fakta om Miva. Informationen gäller för år 2018.

Om Miva

Ägare

Rodret (moderbolag i en bolagskoncern som ägs av Örnsköldsviks kommun)

Dotterbolag

Domsjö Vatten AB

Antal anställda

109

VD

Gerth Mattebo

Affärsområden

Avfall och återvinning, Vatten och avlopp

Omsättning

233,6 MSEK

Resultat

12,3 MSEKVatten och avlopp


Antal kunder

15 500

Vattenledningar

94 mil

Spillvattenledningar/avlopp

56 mil

Dagvattenledningar

15 mil

Vattenreservoarer

33

Vattenverk

25

Tryckstegringsstationer

40

Avloppsreningsverk

30

Pumpstationer

154

Levererat dricksvatten

4 800 000 m³

Renat avloppsvatten

8 400 000 m³

Elförbrukning

7 800 000 kWhAvfall och återvinning


Antal kunder sophämtning

32 000

Antal kunder slamtömning

7 800

Matavfall

1 505 ton

Restavfall

7 054 ton

Avfall till Må återvinningscentral

11 388 ton

Avfall till Bjästa återvinningscentral

1 154 ton

Avfall till Björna återvinningscentral

369 ton

Avfall till Bredbyn återvinningscentral

754 ton

Avfall till Husum återvinningscentral

625 ton

Förpackningar och returpapper

4 715 ton

Grovavfall till materialåtervinning

1 615 ton

Grovavfall till energiåtervinning

7 158 ton

Avfall till deponi

625 ton

Farligt avfall från hushåll

638 ton

Till årsredovisningarar

Tänd grillen med el eller etanol

#41 Närproducerat och FSC-märkt grillkol, mycket grönsaker och en grill som tänds med el eller etanol är några tips för att göra sommartraditionen miljövänligare.

Fler miljötips