Fakta i korthet

Här hittar du korta fakta om Miva. Informationen gäller för år 2018.

Om Miva

Ägare

Rodret (moderbolag i en bolagskoncern som ägs av Örnsköldsviks kommun)

Dotterbolag

Domsjö Vatten AB

Antal anställda

109

VD

Gerth Mattebo

Affärsområden

Avfall och återvinning, Vatten och avlopp

Omsättning

198,0 MSEK

Resultat

-9,4 MSEKVatten och avlopp


Antal kunder

15 500

Vattenledningar

94 mil

Spillvattenledningar/avlopp

56 mil

Dagvattenledningar

15 mil

Vattenreservoarer

33

Vattenverk

25

Tryckstegringsstationer

38

Avloppsreningsverk

30

Pumpstationer

104

Levererat dricksvatten

4 900 000 m³

Renat avloppsvatten

6 900 000 m³

Elförbrukning

8 007 000 kWhAvfall och återvinning


Antal kunder sophämtning

32 000

Antal kunder slamtömning

7 800

Matavfall

1 406 ton

Restavfall

7 566 ton

Avfall till Må återvinningscentral

11 427 ton

Avfall till Bjästa återvinningscentral

991 ton

Avfall till Björna återvinningscentral

Öppnade hösten 2018

Avfall till Bredbyn återvinningscentral

552 ton

Avfall till Husum återvinningscentral

Öppnade hösten 2018

Förpackningar och returpapper

4 637 ton

Avfall till återvinning

14 998 ton

Avfall till förbränning

7 383 ton

Avfall till deponi

623 ton

Farligt avfall från hushåll

674 ton


Fyll tvättmaskinen

#27 Fyll tvättmaskinen och dosera helst något lägre än anvisningen. Extra tvättmedel gör aldrig tvätten renare.

Fler miljötips