Utbyggnad Varvsbergsvägen

Miva bygger nya vatten- och spillvattenanslutningar vid Varvsbergsvägen.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Ledningsarbetet påbörjas vecka 37 2022 och beräknas pågå till vecka 44 2022.
Arbetet har försenats och beräknas pågå till vecka 52.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev. trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Richard Mähler, Projektledare Miva, 0660-330 418
Peter Söderqvist, Byggledare Miva, 070-370 06 90

Hjälpte informationen på sidan dig?