Ombyggnadsarbete Hingstvägen

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Hingstvägen.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Ledningsarbetet påbörjas vecka 42 2023 och beräknas pågå till vecka 51 2023.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev. trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Richard Mähler, Projektledare Miva, 0660-330 418

Emil Wiberg, Platschef Peab, 0725-33 59 09

Arvid Näslund, Arbetsledare Peab, 0725-33 59 48

Hjälpte informationen på sidan dig?