Ombyggnadsarbete Hingstvägen

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Hingstvägen.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Ledningsarbetet påbörjas vecka 42 2023 och beräknas pågå till vecka 8 2024.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev. trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Richard Mähler, Projektledare Miva, 0660-330 418

Emil Wiberg, Platschef Peab, 0725-33 59 09

Arvid Näslund, Arbetsledare Peab, 0725-33 59 48

Hjälpte informationen på sidan dig?