Ombyggnadsarbete Dekarsön

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion kommer Miva att bygga om befintliga vattenledningar samt anlägga en ny pumpstation på Dekarsön.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Ledningsarbetet påbörjas vecka 19 2022 och beräknas pågå fram till och med vecka 25 2022.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Emil Wiberg, Platschef PEAB
Telefon: 072-533 59 09

Mikael Häggström, Arbetsledare PEAB
Telefon: 073-384 82 93

Richard Mähler, Projektledare Miva
Tel: 0660-330 418

Hjälpte informationen på sidan dig?