Ombyggnadsarbete Ås

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion bygger Miva om befintliga vattenledningar och bygger en ny tryckstegring med tillhörande byggnad.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Arbetet påbörjas vecka 21 2023 och beräknas pågå till vecka 23 2023.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev. trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Emil Wiberg, Platschef Peab
Telefon: 072-533 59 09

Mikael Häggström, Arbetsledare Peab
Telefon: 073-384 82 93

Richard Mähler, Projektledare Miva
Telefon: 0660-330 418

Hjälpte informationen på sidan dig?