Nytt namn- och symbolsystem för avfall

Sommaren 2020 lanserade branschorganisationen Avfall Sverige ett nytt nationellt system av avfallssymboler. Systemet är inte bara nationellt, utan till stora delar gemensamt för hela norden. Miva har varit delaktiga i arbetet med att ta fram symbolerna som nu implementeras i Örnsköldsvik.

En man står på en stege och håller i en skylt som byts ut tillsammans med en annan man

Det nya systemet är framtaget för att underlätta och öka återvinningen av material. Men också att symboler och begrepp blir desamma på förpackningar, vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum och på insamlingskärl ute på stan. Oavsett var i landet - eller norden - man befinner sig.

Miva har ägnat våren och sommaren 2021 till att anpassa det nya skyltsystemet efter våra behov och förutsättningar. I slutet av september påbörjar vi omskyltningen av Bjästa återvinningscentral blir en försöksanläggning för att se hur de nya skyltarna fungerar. Eventuella justeringar kan sedan göras inför den fortsatta omskyltningen som sker våren 2022 på våra resterande återvinningscentraler på Må, i Bredbyn, Husum och Björna.

Så ser de nya skyltarna ut

Det nationella skyltsystemet består av 83 oilka namn med tillhörande symboler. På Bjästa återvinningscentral kommer vi initialt att använda 22 av dem. De nya skyltarna kommer också att vara större än tidigare för bättre synbarhet.

Kontakt

Lars Westberg, kommunikationsansvarig
Telefon: 0660-330 321
E-post: lars.westberg@miva.se

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?