Artikeln publicerades 11 juni 2023

MÅbra-gudstjänst för klimat och miljö

Från MÅbra-gudstjänsten 2019.

Söndag den 18 juni kl 11 arrangerar Svenska kyrkan Örnsköldsvik i samarbete
med bland annat Miva en gudstjänst bland containrarna på Må återvinningscentral. Återvinningscentralen är däremot inte öppen för avfallshantering.

Syftet med gudstjänsten är att medvetandegöra allas vårt ansvar för miljön och klimatet och vid återvinningscentralen, där vi sorterar och hanterar vårt överflöd, blir utmaningen konkret och praktisk. Medverkar gör Björn Westerlund och Klimatkören under ledning av Erika Sjödin. Efter gudstjänsten bjuds det på fika. Ta gärna med något att sitta på.

Till gudstjänsten arrangeras gemensam cykling samt promenad med lupinplockning. Promenaden startar vid Örnsköldsviks församlingshem kl 9.30 och går i maklig promenadtakt till Må återvinningscentral. Cyklisterna startar kl 10 från samma plats.

Observera dock att återvinningscentralen inte öppen för avfallshantering.

Hjälpte informationen på sidan dig?