Artikeln publicerades 22 mars 2023

Miva summerar 2022 års investeringar i vatten och avlopp

Tomas Toorell

– Under år 2022 har vi bytt ut, renoverat och lagt flera kilometer ny ledning och investerat miljoner i olika projekt, säger Tomas Toorell.

Miva jobbar dygnet runt, året om för att kunderna ska få vatten i kranen och avloppsvattnet tas hand om på rätt sätt. Det är ett jobb som innebär läcklagning och andra akuta insatser, men även investeringar.

Vi sätter alltid vårt uppdrag främst - att det finns vatten i kranen inte bara idag utan även i framtiden. Förra året förnyade vi 6,3 kilometer ledning och lade 2,4 kilometer helt ny ledning. Vi har också investerat miljoner i våra anläggningar. Det vi bygger nu ska hålla i minst 100 år, säger Tomas Toorell, affärsområdeschef Vatten och avlopp.

– Ibland är vårt arbete ganska osynligt, mycket sker under mark eller i en anläggning långt från våra kunder. Därför är det extra roligt att få lyfta fram det så här, fortsätter Tomas Toorell.

Nytt vattenverk och renoverade ledningar

Förra årets investeringar har bidragit till att säkra produktionen, öka leveranssäkerheten och möjliggjort exploatering i kommunen. Här är exempel på vad som gjorts.

 • Nytt vattenverk i Gerdal och ny råvattenstation i By samt upprustning av Lövsjö råvattenstation.
 • Ombyggnad av vatten- och avloppsledningar på Hörnäsvägen i Överhörnäs, Modovägen i Björna och Sundsvägen i Sund.
 • Ombyggnad av vatten- och avloppsledningar samt utbyggnad av dagvattenledningar på Vallmovägen i Svartby.
 • Flytt av vatten- och avloppsledningar och utbyggnad av dagvattenledning i Själevad för exploatering av ny vårdcentral.
 • Utbyggnad av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar på Norra handelsområdet i Må och Varvet–Kusthöjden.
 • Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar på Varvet–Hörnett.
 • Om- och utbyggnad av vattenledningar i Högbyn.
 • Renovering av avloppsledningar i Björna, Långviksmon, Kroksta, Högland, Järved, Domsjö, Hörnett och Själevad samt i centrum.
 • Ombyggnad av avloppspumpstation på Dekarsön.
 • Mindre upprustning av Knorthems reningsverk.
 • Upprustning av reningsverket i Husum.
 • Nytt styr- och övervakningssystem (SCADA)

Läckor och lagkrav påverkar prioriteringen

För att säkra leveransen arbetar Miva strategiskt med att renovera och bygga om delar av vårt ledningsnät och våra anläggningar. Vid prioritering om vad som ska göras väger miljö- och lagkrav tungt, tillsammans med arbetsmiljö och anläggningens skick.

– Har vi haft problem med återkommande vattenläckor eller avloppsstopp hamnar den ledningen högre upp på listan. Vi tar också hänsyn till hur stora konsekvenserna skulle bli om det blir en driftstörning på ledningen. Det är inte bara hur gammal ledningen är som spelar roll utan även materialet och markförhållandena. Ibland finns ett mått av ”passa på”, där vi anpassar oss och samordnar arbetet med kommunens förvaltningar eller andra bolag som ska göra arbeten på samma sträcka, säger Tomas Toorell.

Under förra året förnyade Miva 6,3 kilometer ledning och lade 2,4 kilometer ny ledning. Dricksvattenledningar förnyas genom att ledningar byts ut medan avloppsledningar ofta renoveras med en kostnadseffektiv och miljövänlig schaktfri metod som kallas relining. Det innebär att ledningen inte behöver grävas upp och bytas ut, utan i stället används flexibla foder som gör att en ny ledning kan tillverkas i den gamla ledningen.

– En stor utmaning som vi har gemensam med övriga Sverige är att merparten av ledningsnätet byggdes ut på 60- och 70-talen. När ledningarna blir uttjänta är det sannolikt att vi behöver öka den takt vi byter ut ledningar. Samtidigt förändras klimatet och miljökraven ökar. På sikt gör det att våra kostnader kommer att öka och därmed även avgifterna. Vi kommer att behöva ställa om hur vi arbetar, avslutar Tomas Toorell.

Året i siffror

15 500 kunder.

97 lagade vattenläckor.

73 miljoner investerade i ledningar och anläggningar.

329 år skulle det ta att byta ut hela vattenledningsnätet om vi förnyade i samma takt som de senaste fem åren och 165 år för avloppsledningsnätet.

176 mil vatten-, spillvatten- (avlopp) och dagvattenledningar. Vi har cirka 60 % fler meter ledning per ansluten person än övriga kommuner av samma storlek.

230 anläggningar varav 24 vattenverk och 32 avloppsreningsverk.

4 442 000 kubikmeter levererat dricksvatten.

7 703 522 kubikmeter renat avloppsvatten.

För mer information

Tomas Toorell, Affärsområdeschef Vatten och avlopp,
tomas.toorell@miva.se, 0660-330 445

Avlopp eller spillvatten?

Avloppsvatten kan delas in i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. I många äldre områden tar vi hand om och spillvatten och dagvatten i så kallade kombinerade avloppsledningar. Då heter verksamhetsområdet avlopp. När vi lägger nya ledningar lägger vi separata spillvatten- och dagvattenledningar. Därför kallas det avlopp eller spillvatten beroende på om vi bygger om eller bygger nytt.

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, be-handla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?