Artikeln publicerades 14 mars 2023

84 % nöjda kunder - det här lovar Miva de kommande åren

Mer än 8 av 10 Öviksbor är nöjda med både dricksvatten, avlopp och avfallshanteringen i Örnsköldsviks kommun. En siffra som stadigt legat på samma höga nivå de senaste tio åren.

– Vi är både tacksamma och ödmjuka för det förtroende kunderna ger oss. Men det finns ingen anledning att slappna av. Kunden är och förblir vårt fokus, säger Mivas vd John Eriksson.

Innan jul fick närmare 800 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen möjligheten att tycka till om Mivas tjänster och service. Resultatet visar att Miva har ett stabilt grundförtroende hos kunderna. Över tid har Nöjd Kund-Index, NKI, stabilt legat mellan 80 och 87 procent. 70–80 anses vara högt och över 80 anses vara mycket högt.

– Vi är tacksamma för kundernas engagemang och tycker det är viktigt att ge något tillbaka i form av tydliga löften. Löften som helt baserar sig på kundernas åsikter och som gör det lättare att vara kund hos oss, fortsätter John Eriksson.

Enkätresultatet visar exempelvis att det behöver bli lättare att komma i kontakt med kundservice och att Miva bör förbättra sitt sätt att informera om när sopbilen är försenad.

– Även om vi har nöjda kunder finns det sådant som vi både behöver och kan förbättra. Det känns bra att kunna använda enkätresultatet så konkret och med kundernas hjälp vässa oss ytterligare, avslutar John Eriksson.

I en kort film redogör Mivas medarbetare för bolagets nya kundlöften:

Mivas kundlöften

Det här lovar Miva att genomföra under 2023–2024:

  • Utökade öppettider i vår kundservice.
  • Möjlighet att chatta med oss på miva.se.
  • Avisering via sms vid sen sophämtning.
  • Direktinformation till dig som har fritidshus.
  • Tidigare förvarning om planerade va-arbeten.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om enkätundersökningen

Undersökningen genomfördes postalt oktober-december 2022 av företaget utredarna AB. Undersökningen riktade sig till ett representativt urval för folkbokförda i Örnsköldsviks kommun i åldern över 20 år (födda 1942–2002). Undersökningen besvarades av 58 procent bland de 762 hushåll som fick den. Felmarginalsnivå är 5 procent vid 50 procents svarsfrekvens.

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?