Artikeln publicerades 14 november 2022

Kungörelse om samråd Må avfallsanläggning

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) avser att ansöka om ändring av miljötillstånd för verksamhet vid Må avfallsanläggning. Ansökan avser ökad mottagning av avloppsslam som mottas i en grovrensanläggning för att därefter ledas vidare till Bodums reningsverk.

Allmänheten inbjuds härmed att lämna synpunkter på den planerade ansökan. Samrådsunderlag finns tillgängligt via länk här nedanför.

Eventuella synpunkter angående ansökningarna lämnas skriftligen senast den 9 december 2022. Märk synpunkterna ”Miljötillstånd Må” och skicka till anna.haggblad@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.

Frågor besvaras av Anna Häggblad, miljö- och arbetsmiljösamordnare, 0660-330 352.

Samrådsunderlag

Hjälpte informationen på sidan dig?