Artikeln publicerades 9 november 2022

Första vattenglaset från nya vattenverket – ”Vatten är det viktigaste vi har”

Exteriör bild från nya vattenverket i Gerdal

Mivas tidigare vd Gerth Mattebo mötte pressen utanför det nya vattenverket tillsammans med nuvarande vd John Eriksson.

Den största investeringen i dricksvatten på 50 år är klar. Nu släpper Miva på vattnet i det nya vattenverket i Gerdal och säkrar därmed att kunderna har friskt vatten i kranen under lång tid framöver.

– Med det nya vattenverket kan vi fortsätta leverera ett gott och säkert vatten. Nu har vi inte bara ett nytt modernt vattenverk, vi har också två bra grundvattentäkter som binds ihop med vattenverket och ger en ökad säkerhet. Vi brukar kalla det en lottovinst att vi har de här två vattentäkterna bredvid varandra, säger John Eriksson.

– För mig som nyss klivit in i mitt uppdrag på Miva känns det såklart jättebra att få inleda med att öppna ett nytt vattenverk. Det här är en stor och viktig satsning där vi verkligen tar vårt livsviktiga dricksvatten in i framtiden. Med det nya vattenverket ökar vi kapaciteten och säkerheten kring vattenförsörjningen i kommunen har höjts.

Driftsättningen av det nya verket kommer att ske i etapper och det beräknas leverera dygnet runt i början av nästa år. Men dagtid kommer verket att leverera dricksvatten till kunderna redan nu.

I Örnsköldsviks kommun är vi gynnade med god tillgång till vatten men för att trygga att vi får ett bra dricksvatten även i framtiden behöver Miva anpassa både anläggningar och arbetssätt.

Vattenverket ska inledningsvis försörja 40 000 kommuninvånare i Örnsköldsviks centralort och Sidensjö med friskt kranvatten. Men vattenverket är en del i en större plan för hela kommunen och kan på sikt försörja fler områden samtidigt som gamla mindre verk kan ersättas.

– Vatten är det viktigaste vi har. Mivas uppdrag är att ta ansvar för en långsiktig vattenförsörjning och det här är en viktig pusselbit i den planen. Precis som i övriga Sverige byggdes vatten och avlopp ut mellan 1950 och 1970. En stor del av Mivas ledningar och anläggningar börjar bli till åren, samtidigt som krav på miljö och säkerhet ökar. Därför fortsätter arbetet med att se över vattenverken i kommunen och hur de på bästa sätt blir en del av framtidens dricksvattenförsörjning, fortsätter John Eriksson.

I anslutning till det nya vattenverket har Miva även byggt nya råvattenledningar, en ny överföringsledning från vattenverket till Sidensjö och förstärkt viktiga sträckor på den befintliga huvudledningen till Örnsköldsvik.

– Ett gott och friskt vatten är något som de flesta av oss tar för givet i vår vardag. När vi öppnar kranen ska det helt enkelt finnas där. Därför är vattenförsörjningen en av våra viktigaste samhällsfrågor, avslutar John Eriksson

Mivas vd i varseljacka häller vatten i glas ur en karaff

Mivas vd John Eriksson bjuder pressen på dricksvatten.

Kortfakta om vattenverket

  • 2013 provpumpade Miva By vattentäkt som visade sig ha både god kvalitet och en kapacitet som räcker till för hela centralorten. 2019 togs det första spadtaget för det nya vattenverket.
  • Det största av 24 vattenverk i Örnsköldsviks kommun.
  • Produktionskapacitet på 9 000 m³ per dygn, vilket motsvarar 60 000 badkar per dag eller 3 olympiska simbassänger.
  • På 46 dygn har vi fyllt Globen med 800 trägårdsslangar på full sprutt.
  • Investering cirka 200 miljoner kronor för vattenverk och överföringsledningar.
  • Har finansierats med ett så kallat grönt lån.
  • Gerby vattenverk ersätter både Gerdals och By vattenverk och kommer på sikt att kunna ersätta fler mindre verk som både är gamla och i behov av upprustning. Gerdals vattenverk som driftsattes 1972 kan därmed gå i pension.

För mer information

Jennie Högström, kommunikatör, Miva
jennie.hogstrom@miva.se, 0660-330 315

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?